Ukategorisert

Tannhelsedebatt på landsmøtet

Den siste setningen i forslaget til uttalelse er korrekt, men mange SV-politikere er ikke spesielt flinke til å komme med inndekningsforslag på økte skattefinansierte utgifter.

Oslo SV har fremmet forslag til en uttalelse på landsmøtet som er i helgen. Oslo-partiet ønsker skattefinansiert tannhelse, selv om overskriften på uttalelsen er «Gratis tannlege for alle».

I siste setning skriver Oslo SV følgende: «Pengene til tannhelse finnes. Det er bare et spørsmål om prioritering og omfordeling.»

Skattefinansiert tannhelse vil bety milliardutgifter på statsbudsjettet, men noen milliarder på et stort budsjett er ikke spesielt mye. Det er kun snakk om prioriteringer, slik Oslo SV skriver i forslaget.

Hva vil SV kutte for å få på plass skattefinansiert tannhelse? Eller vil partiet øke skatter og avgifter slik at de med god tannhygiene skal betale for oss som har vært litt slappe? Kom gjerne med svaret!

Staten kan ikke og skal ikke overta ansvaret for hvert enkelt liv. Det er naturlig at hver enkelt borger har ansvaret for egen tannhelse. Dersom politikerne mener det er kostbart å benytte tannhelsetjenesten, er det en haug med regler og forskrifter som kan liberaliseres – liberalisering som vil gi lavere pris for tannbehandling.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Terje Fredriksen
Terje Fredriksen
9 years ago

Det er jo ikke alltid slik at dårlig tannhelse bunner i å ha vært litt slapp som det antydes. Endel lidelser i munnen er like uforskyldt som all annen sykdom, eller annen sykdom gjør det nesten umulig å opprettholde god tannhelse uten at det vil koste store beløp. Dagens system er bygd opp for å hjelpe disse pasientene unna disse uforholdsmessige store utgifter de blir påført, det ble ifjor brukt 1,6 milliarder over trygden tilnå avhjelpe slike tilfeller. Det er disse pasientene det er viktig å yte hjelp til. For de aller fleste andre av voksne er ikke de gjennomsnittlige… Read more »

Terje Fredriksen
Terje Fredriksen
9 years ago

Den norske tannhelsemodellen, som er todelt med et offentlig ansvar for barna og et eget privat ansvar for voksne har fungert bra. Noen voksne blir derimot påført uforskyldt meget store utgifter. Disse blir, som du sier fanget opp av trygdefinansierte ordninger. Dette systemet fungerer også ganske bra, men kan utvides uten at det fratar enketmennesket eget ansvar. De aller fleste andre kan, og bør betale sin egen tannbehandling. Statistisk møter de ikke de store utgiftene så det bør man ha råd til. Tror vi faktisk er ganske enige her. At SV og FrP mener det de mener er vel ingen… Read more »

Fra arkivet