Ukategorisert

SV ønsker flere statlige slaver

Konsekvensen av SVs vedtak må være, dersom vedtaket får oppslutning på Stortinget, at antall vernepliktige blir utvidet dramatisk med ulempene dette gir.

Verneplikt medfører at du er statens slave, for en godtgjørelse fastsatt av myndighetene. Verneplikten bryter fullstendig med friheten om å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikt er slaveri uansett om du jobber for Forsvaret, Sivilforsvaret eller for et sykehjem i din bostedskommune.

Landsmøtet i SV ønsker kjønnsnøytral verneplikt, altså slaveri både for menn og kvinner. Dersom landsmøtevedtaket tolkes, kan det ikke være tvil om at SV ønsker langt flere vernepliktige i statlig tjeneste enn det Norge har slik systemet er i dag. Flere slaver betyr betydelig høyere skattefinansierte utgifter, selv om godtgjørelsen til hver enkelt slave er latterlig lav.

SVs vedtak, hentet fra SV.no:
«SV mener at sivilforsvarets rolle bør utvides. Med verneplikten skal den enkelte kunne velge mellom sivil og militær opplæring. Det er et mål å utvide sivilforsvarets beredskap vesentlig, for å ivareta en bredere samfunnssikkerhet

SV skal jobbe for
At Norge skal ha en allmenn kjønnsnøytral verneplikt
At det på sikt blir innført en opplæring i regi av sivilforsvaret som all ungdom som ikke går gjennom militærtjeneste innkalles til.»

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer