Ukategorisert

SV ønsker flere statlige slaver

Konsekvensen av SVs vedtak må være, dersom vedtaket får oppslutning på Stortinget, at antall vernepliktige blir utvidet dramatisk med ulempene dette gir.

Verneplikt medfører at du er statens slave, for en godtgjørelse fastsatt av myndighetene. Verneplikten bryter fullstendig med friheten om å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikt er slaveri uansett om du jobber for Forsvaret, Sivilforsvaret eller for et sykehjem i din bostedskommune.

Landsmøtet i SV ønsker kjønnsnøytral verneplikt, altså slaveri både for menn og kvinner. Dersom landsmøtevedtaket tolkes, kan det ikke være tvil om at SV ønsker langt flere vernepliktige i statlig tjeneste enn det Norge har slik systemet er i dag. Flere slaver betyr betydelig høyere skattefinansierte utgifter, selv om godtgjørelsen til hver enkelt slave er latterlig lav.

SVs vedtak, hentet fra SV.no:
«SV mener at sivilforsvarets rolle bør utvides. Med verneplikten skal den enkelte kunne velge mellom sivil og militær opplæring. Det er et mål å utvide sivilforsvarets beredskap vesentlig, for å ivareta en bredere samfunnssikkerhet

SV skal jobbe for
At Norge skal ha en allmenn kjønnsnøytral verneplikt
At det på sikt blir innført en opplæring i regi av sivilforsvaret som all ungdom som ikke går gjennom militærtjeneste innkalles til.»

Tags:

17 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
IL
IL
9 years ago

Det er lite i SVs forsvarspolitikk som tyder på at de vil øke antallet styrker i beredskap, tvert om har de vel ganske konsekvent stemt for reduserte bevilgninger til forsvaret. Anliggendet her er mest den arkaiske og grovt diskriminerende måten styrkene blir utvalgt på, som må være det grelleste eksempelet på forskjellsbehandling av individer (for loven) som finnes i Norge i dag. Men likhet for loven later ikke til å være noen bekymring her…

AH
AH
9 years ago

Jeg har kjempet hardt mot verneplikt i yngre dager. Nå sitter jeg på sidelinjen. Det slår meg at dere så absolutt ikke er sjakkspillere. Ved å fortsette den kjønndiskriminerende verneplikten sørger man for at halvparten av befolkningen ikke får følt på kroppen hva det er. Og, det er lett å tåle inderlig vel – ikke bry seg med altså – den urett som ikke rammer en selv. Jeg er overbevist om at fikk man sørget for at hele befolkningen fikk et direkte forhold til verneplikt, vil man bli kvitt den mye raskere enn om halvparten slår seg til ro med… Read more »

IL
IL
9 years ago

Jeg er helt enig i at verneplikten er uverdig. Ikke desto mindre finner jeg det merkelig at liberaleren tilsynelatende ikke har noen motforestillinger mot at individer utsettes for lovmessig forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn. Det er en dobbel uverdighet, som ikke hører noensteds hjemme i 2013.

AH
AH
9 years ago

Det er feil å fremstille verneplikten som noe alle menn velge bort. Les hva denne legen skriver:
http://www.desk.no/b/387/verneplikt-for-alle

Jeg er sterkt i mot verneplikt. Det vil desverre ta tid å bli kvitt den. Inntil da MÅ man fjerne den grove kjønnsdiskrimineringen som den bygger på. Den er helt uholdbar.

At denne tostegsprosessen også er fornuftig fra et praktisk ståsted ser man gjennom det store antallet kvinner som våkner opp og erklærer seg mot verneplikt generelt, jfr. Twitter.

Dere velger feil strategi.

AH
AH
9 years ago

Vi er helt enige om at verneplikten MÅ bort. Det er førti år siden jeg selv var konfrontert med den, og jeg er fortsatt forbannet. Bortkastet for samfunnet, bortkastet for årskull etter årskull av unge menn. Det gjør meg enda mer forbannet når Bent Høie uttaler følgende i Aftenposten: «Det vil bare føre til mer byråkrati å kalle inn jenter som ikke vil inn i Forsvaret, og det vil skape en usikkerhet for jentene hva gjelder jobb og videre utdanning. Det er ikke positivt, sier Høie. – Hvis det argumentet gjelder, er det da rettferdig å kalle inn guttene? –… Read more »

AH
AH
9 years ago

Vi er helt enige med hensyn på mål. Det er veien dit som er spørsmålet. Jeg mener at kjønnsnøytral verneplikt er en viktig symbolsak med hensyn på likestilling. Når jeg ser at en debattant i en av avisene skriver at «kvinner er ikke soldater, de føder soldater» så er det som å lese «Der Stürmer». Denne type holdninger er det motsatte av liberalisme som blant annet betyr frihet fra all diskriminering. Kjønnsnøytral verneplikt vil være et viktig virkemiddel for å få fjernet slike holdninger. Det finnes neppe noe mer symboltungt med hensyn på kjønnsdiskriminering enn nettopp forsvaret. Når dette faller… Read more »

Andy
Andy
9 years ago

Det går vel et skuddår eller to mellom hver gang jeg er enig med Sv. Men denne gangen er jeg faktisk det. Dog muligens ikke (eller kanskje…) av nøyaktig samme grunn. Jeg har vel flere ganger i dette forum hevdet omtrent det samme som AH. Nemlig det at selv om vi er hjertens enige i at verneplikten er en (av fortsatt mange) form(er) for statlig slaveri og derfor må bort fortest mulig, så er det en strategisk generaltabbe å gå mot kjønnsnøytral verneplikt. Det sies at man bør velge sine kamper med omhu. Og at man kan vinne slaget men… Read more »

IL
IL
9 years ago

Dette synes jeg blir lite sammenhengende. Man utvider ikke slaveriet med mindre man tar inn flere soldater, noe ingenting tyder på at forsvaret har interesse av. Og jeg har heller ikke sett noen indikasjoner på at man vil reversere liberaliseringen ift reaksjoner mot de som ikke vil ut i førstegangstjeneste. Det er snakk om å ta vekk den (ekstremt grove) diskrimineringen som ligger i dagens kjønnsbaserte vernepliktsordning og er, som det påpekes i kronikken ovenfor, først og fremst et likestillingsspørsmål. Å være liberal og mot likestilling fremstår for meg helt fremmed.

Andreas
Andreas
9 years ago

SV vil nok ha flere statlige slaver selv om de naturlig nok ikke benytter akkurat de ordene. Med Lysbakkens tidligere tankegods i bakhodet hadde det vel ikke vært han imot at alle innbyggerne var statens eiendom. Men nå er vel ikke hovedmålet til SV at flere mennesker kommer i grønn/blå uniform og løper rundt med gevær. (Forsvaret selv ønsker jo heller ikke det.) De sies jo også i vedtakets tekst at sivilforsvarets rolle skal styrkes. Så det kan vel sådan tolkes som at hovedmålet er å få folk til å jobbe for Staten gratis i et års tid. Dette baner… Read more »

Andy
Andy
9 years ago

BMS: Ja, SV vil nok (sier de i hvert fall) satse på sivilforsvaret, og ønsker nok et annerledes sivilforsvar enn i dag. Der, som enkelte har foreslått, de vernepliktige gjør tjeneste f.eks. i helsevesenet. Men det endrer ikke på poenget. ILs referanse til ett års «ferie» på Bardufoss kunne like gjerne gjelde ett års «ferie» på sykehjemmet i Målselv. Kvinnene ville ha protestert like sterkt på en slik utplassering. (Ikke et vondt ord om Målselv, kommunen ble valgt som eksempel kun fordi Bardufoss lufthavn ligger nettopp der). Og dermed oppnår vi altså begge deler: Likestilling OG avvikling av verneplikten. Standpunktet… Read more »

AH
AH
9 years ago

Jeg har i mange år ment at spørsmålet om kvinnelig verneplikt er vernepliktens akilleshæl. Vernepliktsloven er i direkte konflikt med Likestillingsloven og det er umulig å ha reell likestilling når halve befolkningen er erklært ansvarsløs med hensyn på statens maktapparat – helt i tråd med 1800-tallets «lille lerkefugl»-syn på kvinner. Det er irreversibelt å gjøre verneplikten kjønnsnøytral – for hvordan skulle man argumentere for å innføre en helt klar kjønnsdiskriminerende lov igjen? Den eneste veien tilbake etter at kjønnsnøytralitet er innført, er å fjerne hele plikten.

Fra arkivet