Ukategorisert

Uverdige vedtak

Høyre, FrP og KrF, altså kanskje de partiene som utgjør regjeringen etter høstens valg, vedtok i Akershus fylkesting å åpne for bruk av narkotikahunder ved de videregående skolene i Akershus.

Skoleelever har krav på samme vern mot inngrep som alle andre. Tro om fylkestingsgruppene hadde satt pris på om politiet duret inn med hunder under en fylkestingssamling. Og ja; vi vet at politikere bruker narkotika, men det betyr ikke at alle er brukere eller at bruk er misbruk.

Hovedregelen for en politiaksjon bør være mistanke mot et sted eller mot én person/flere bestemte personer. Advokat Jon Wessel-Aas mener slike aksjoner er ulovlige og menneskerettsstridig. Han har skrevet om det på egen blogg.

Hvor vanskelig kan det egentlig være for politikerne å holde tunga rett i munnen? I narkotikaspørsmål tenker ikke det politiske flertallet spesielt klart.

Vedtakene, hentet fra nettstedet til Akershus Venstre:
«1. Akershus fylkeskommune inngår for 2013 avtale med politiet om samarbeid rundt rusforebyggende arbeid i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.
2. Det rusforebyggende arbeidet skjer i samarbeid med elevene, skolehelsetjenesten og skolens ansatte.
3. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune, skal fritt og informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. Samtykke til markering med hund innhentes også fra de foresatte til elever under 18 år. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake av eleven eller de foresatte.
4. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene, skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser. Markeringene må gjennomføres på en slik måte at skolen ivaretar sin taushetsplikt mht. at elever ikke har samtykket.
5. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse mottar en rapport om samarbeidet og tiltakene ved skolene innen utgangen av 2013.»

Mest lest

Arrangementer