Ukategorisert

Vi gratulerer kriminelle aktører

Det er bare å gratulere aktører som tjener penger når formynderne vedtar forbud; dere har nå fått mer plass på et nokså «nytt» område.

Stortinget har nå vedtatt at doping skal bli forbudt. Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen ble enstemmig vedtatt.

–Dette er stort selv om kampen mot doping ikke er vunnet. Det er et stort skritt i riktig retning, sier Arbeiderpartiets Karianne Tung til Adressa.no.

For en kommentar; «dette er stort skritt i riktig retning». Akkurat som om politikerne har vunnet kampen mot doping gjennom vedtaket? Det eneste de bidrar til er at kriminelle aktører får større spillerom. De kan tjene enda mer penger på et nytt forbud i forbundslandet Norge.

Liberaleren mener at alle skal ha rett til å putte hva som helst i egen kropp og kjøpe hva som helst for egne penger. Vi skiller ikke mellom efedrin, kaffe eller cannabis. Frihet til å behandle egen kropp etter eget ønske må være nøkkelen for alle som kjemper for økt frihet. Vi forsvarer selvsagt også eiendomsretten til hver eneste arrangør og organisasjon, også når arrangørene ønsker dopfri aktivitet.

Forbudsvedtaket i Stortinget sidestiller omtrent narkotika og doping. Ingen kan med troverdighet hevde at forbudet mot narkotika har vært vellykket!

Mest lest

Arrangementer