Ukategorisert

Bombe: Alle barnefamilier subsidieres

Heidi Nordby Lunde, stortingskandidat for Oslo Høyre, fikk igår hele forsiden i Dagsavisen, for sitt synspunkt om at de som velger å være hjemme med egne barn må ta de økonomiske konsekvensene som kommer.

Både 15.mars og igår blogget Nordby Lunde om dette temaet. Hun kritiserer mammabloggere som ber om mer subsidier for å kunne være hjemme med sine barn.

Nordby Lundes kritikk av mammabloggerne står på egne ben, men kan også oppfattes som et delvis forsvar av og en forlengelse av debatten om familieminister Inga Marte Thorkildsens utsagn på Kvinnedagen, om at det ikke er like verdifullt å være hjemme med barn som å jobbe. Hadde Thorkildsen puttet «økonomisk» foran «verdifullt» ville ingen kritisert henne. For da ville hun saklig sett hatt helt rett. men Thorkildsen ble oppfattet å rette en moralsk pekefinger mot de som prioriterer å være hjemme med egne barn, og for dette fikk hun kraftig kritikk.

Men Nordby Lundes blogginnlegg tar saken et steg videre. Hun peker på at det får være en grense for hvor mye samfunnet skal kompensere folk for konsekvensene av deres egne valg.

Liberaleren vil i denne sammenheng peke på at det idag finnes en rekke ordninger som medfører at barnefamiliene subsidieres. la oss peke på fire slike:

Barnetrygd: Alle uten barn betaler skatt slik at barnefamilier kan få barnetrygd.

Barnefradrag: Alle uten barn, og som ikke har barn i barnehave eller SFO betaler skatt, slik at familier med barn i barnehave eller SFO kan trekke deler av utgiftene til dette av på skatten.

Makspris i barnehave: Makspris i barnehave gjør at skattebetalerne må betale mer fordi brukerne ikke betaler hele regningen for hva det koster å ha barn i barnehave. Dette betyr at de som ikke har barn i barnehave betaler mer i skatt pga. maksprisen.

Kontantstøtte: Alle som jobber, både de som har barn og de som ikke har barn, betaler mer i skatt fordi foreldre som prioriterer å være hjemme med barn får kontantstøtte.

Disse fire tiltakene alene representerer ganske stor grad av subsidiering av barnefamilier i Norge. Heidi Nordby Lunde (også kjent som bloggeren Vampus) har kritisert de mammabloggerne som i debatter på nett gir uttrykk for at de som jobber bør subsidiere de som velger å være hjemme med barn enda mer enn idag. I dagens Dagsavisen får Nordby Lunde støtte av FrPs stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Han poengterer, som Nordby Lunde, at det er et verdivalg å være hjemme med barn. Slike valg har konsekvenser, også økonomiske.

Det er bra at det endelig kommer noen liberalistiske toner i samfunnsdebatten om subsidiering av barnefamilier, fra Høyre- og FrP-hold. At KrF helst vil utvide subsidieringen, er ingen overraskelse.

Man skulle tro at de fire tiltakene nevnt over gir et klart signal om at barnefamilier både verdsettes høyt av samfunnet, og subsidieres av alle som jobber og betaler skatt – både folk med og uten barn. Det er ikke vanskelig å være enig med Vampus i at folk bør stå for egne valg, og konsekvensen av disse, fremfor å rope på enda mer i subsidier. Men noen har åpenbart frekkhetens nådegave.

Den debatten Nordby Lunde har reist om grensen for subsidier bør naturligvis også overføres til andre områder i samfunnet.

Mest lest

Arrangementer