Ukategorisert

Bombe: Alle barnefamilier subsidieres

Heidi Nordby Lunde, stortingskandidat for Oslo Høyre, fikk igår hele forsiden i Dagsavisen, for sitt synspunkt om at de som velger å være hjemme med egne barn må ta de økonomiske konsekvensene som kommer.

Både 15.mars og igår blogget Nordby Lunde om dette temaet. Hun kritiserer mammabloggere som ber om mer subsidier for å kunne være hjemme med sine barn.

Nordby Lundes kritikk av mammabloggerne står på egne ben, men kan også oppfattes som et delvis forsvar av og en forlengelse av debatten om familieminister Inga Marte Thorkildsens utsagn på Kvinnedagen, om at det ikke er like verdifullt å være hjemme med barn som å jobbe. Hadde Thorkildsen puttet «økonomisk» foran «verdifullt» ville ingen kritisert henne. For da ville hun saklig sett hatt helt rett. men Thorkildsen ble oppfattet å rette en moralsk pekefinger mot de som prioriterer å være hjemme med egne barn, og for dette fikk hun kraftig kritikk.

Men Nordby Lundes blogginnlegg tar saken et steg videre. Hun peker på at det får være en grense for hvor mye samfunnet skal kompensere folk for konsekvensene av deres egne valg.

Liberaleren vil i denne sammenheng peke på at det idag finnes en rekke ordninger som medfører at barnefamiliene subsidieres. la oss peke på fire slike:

Barnetrygd: Alle uten barn betaler skatt slik at barnefamilier kan få barnetrygd.

Barnefradrag: Alle uten barn, og som ikke har barn i barnehave eller SFO betaler skatt, slik at familier med barn i barnehave eller SFO kan trekke deler av utgiftene til dette av på skatten.

Makspris i barnehave: Makspris i barnehave gjør at skattebetalerne må betale mer fordi brukerne ikke betaler hele regningen for hva det koster å ha barn i barnehave. Dette betyr at de som ikke har barn i barnehave betaler mer i skatt pga. maksprisen.

Kontantstøtte: Alle som jobber, både de som har barn og de som ikke har barn, betaler mer i skatt fordi foreldre som prioriterer å være hjemme med barn får kontantstøtte.

Disse fire tiltakene alene representerer ganske stor grad av subsidiering av barnefamilier i Norge. Heidi Nordby Lunde (også kjent som bloggeren Vampus) har kritisert de mammabloggerne som i debatter på nett gir uttrykk for at de som jobber bør subsidiere de som velger å være hjemme med barn enda mer enn idag. I dagens Dagsavisen får Nordby Lunde støtte av FrPs stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Han poengterer, som Nordby Lunde, at det er et verdivalg å være hjemme med barn. Slike valg har konsekvenser, også økonomiske.

Det er bra at det endelig kommer noen liberalistiske toner i samfunnsdebatten om subsidiering av barnefamilier, fra Høyre- og FrP-hold. At KrF helst vil utvide subsidieringen, er ingen overraskelse.

Man skulle tro at de fire tiltakene nevnt over gir et klart signal om at barnefamilier både verdsettes høyt av samfunnet, og subsidieres av alle som jobber og betaler skatt – både folk med og uten barn. Det er ikke vanskelig å være enig med Vampus i at folk bør stå for egne valg, og konsekvensen av disse, fremfor å rope på enda mer i subsidier. Men noen har åpenbart frekkhetens nådegave.

Den debatten Nordby Lunde har reist om grensen for subsidier bør naturligvis også overføres til andre områder i samfunnet.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Holta
9 years ago

Det er skadelig for barn under tre år å være i barnehage. Problemstillingen er at noe subsidieres MER enn annet for å styre menneskers væremåte. Det er bedre å angripe dette (barnehage) enn å angripe at de som vil være hjemme vil ha en del av kakediagrammet. Arbeiderpartiet m.fl. har LIKHET som religion, og familien ser de på som noe som kan endres etter forgåttfinnende. Dermed styrer de mennesker ut i arbeidslivet også når de skader barn. Norske sosialdemokrater har glemt utgangspunktet for en debatt om hvordan mennesket NATURLIG organiserer seg sosialt. Utgangspunktet er antropologien (ikke den delen som ikke… Read more »

Roger G.
Roger G.
9 years ago

Veldig enig Holta! Fjerning av familien som institusjon og plassering av barn og eldre i statlige oppbevaringsordninger, er egentlig kommunismens utopiske samfunn. Mennesket er arbeider først og fremst og ikke kvinne eller mann. Skremmende egentlig hvor nært dette samfunnet vi har kommet.

Pleym
Pleym
9 years ago

Arild Holta, du skriver: «Problemstillingen er at noe subsidieres MER enn annet for å styre menneskers væremåte. Det er bedre å angripe dette (barnehage) enn å angripe at de som vil være hjemme vil ha en del av kakediagrammet.» Hvis du vil fjerne subsidiene til barnehave, så er vi helt enige. Liberaleren vil ha bort subsidier til og makspris i barnehaver. I tillegg vil vi ha bort barnetrygd,kontantstøtte og skattefradraget for barn i SFO/barnehave. Da blir det likebehandling av utearbeidende og hjemmearbeidende. Men det betyr også at de hjemmearbeidende må godta at konsekvensene av sitt valg; bortfall av inntekt. Dette… Read more »

Jone
Jone
9 years ago

Jeg er enslig mann i 30 årene. Full jobb. bilentusiast med 2 biler. Snuser. Og drikker alkohol. Føler det burde blitt reist en statue av meg i sentrum;)

Pleym
Pleym
9 years ago

Du bærer velferdsstaten på dine skuldre, Jone!

Gullstandard
9 years ago

«Mr. Rearden,» said Francisco, his voice solemnly calm, «if you saw
Atlas, the giant who holds the world on his shoulders, if you saw that
he stood, blood running down his chest, his knees buckling, his arms
trembling but still trying to hold the world aloft with the last of his
strength, and the greater his effort the heavier the world bore down
upon his shoulders-what would you tell him to do?»
«I . . . don’t know. What . . . could he do? What would you
tell him?»
«To shrug.»

Pleym
Pleym
9 years ago

Ingenting er som god, klassisk litteratur 🙂

Arild Holta
9 years ago

Roger G m.fl. Denne er interessant mht Norge som kommuniststat:

http://www.youtube.com/watch?v=jac9NRZA13Q

En SV’er leser opp hva russiske kommunister skal ha sagt. (Det er et kort innslag, så det kan jo mangle en korrigerende kontekst…)

Fra arkivet

 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.