Ukategorisert

Uredelig spill, Linda Hofstad Helleland

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, har sendt ut et leserinnlegg i dag. Temaet er kongehuset og Norges statsform, og Høyre-politikeren bruker svært billige, faktisk noen uverdige poeng.

Hun skriver blant annet:
–Jeg tror veldig få nordmenn oppfatter kongehuset som et problem slik Arbeiderpartiets folk fremstiller det.

Det er ikke mange som har hevdet at dagens kongehus er et problem, tvert imot. De som ønsker ny statsform, også AP-representanter, har brukt svært prinsipielle argument mot dagens system. Det gjorde også arbeiderpartirepresentanter i argumentasjonen for forslaget om å utrede republikk som styreform i Norge, et forslag som ble behandlet i Stortinget før påskefreden inntok nasjonalforsamlingen.

Høyre ønsker å bevare kongehuset fordi partiet mangler gangsyn i prinsipielle spørsmål.

Ikke ofte Liberalerens redaksjon forsvarer arbeiderpartipolitikere, men det hender – når de fortjener det.

Les hele innlegget som Høyres stortingsgruppe har sendt ut i Linda Hofstad Hellelands navn:
«Rett før påske behandlet Stortinget et forslag fra flere av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter om å utrede republikk som styreform i Norge. Dette er Høyre imot. Det norske monarkiet som statsform har en mer enn 1000-årig historie. I tilknytning til unionsoppløsningen i 1905 bekreftet det norske folk gjennom folkeavstemning at landet vårt skal være et kongedømme.

Jeg tror veldig få nordmenn oppfatter kongehuset som et problem slik Arbeiderpartiets folk fremstiller det. Det norske kongehuset fungerer meget godt og er et samlende symbol for befolkningen. Kongen og dronningen er sterkt til stede ved nasjonens viktige begivenheter og merkedager. Den gjerning de gjennom sitt virke utøver for oss alle hver eneste dag, står det stor respekt av. Det er flott å se kongefamilien på slottsbalkongen 17. mai, og morsomt å se Therese Johaug klemme vår folkekjære konge i Holmenkollen. Når vi også ser den styrken og omsorgen vår kongefamilie utviser når nasjonen går gjennom vanskelige tider, er det vanskelig å forstå hva Arbeiderpartiets representanter vil oppnå med dette forslaget.

Vi har ikke noe folkekrav i dag om at Norge skal innføre republikk som styreform. Sosialistisk Venstreparti fremmer likevel regelmessig forslag om å innføre republikk. Ikke overraskende fra SV. Noe ganske annet er at Arbeiderparti-representanter på Stortinget nå legger frem et forslag som vil fjerne monarkiet som styreform. Dette representerer et grunnleggende brudd med den norske statsformen. Det er synd at Arbeiderpartiet følger i SVs radikale fotspor.

Kongehuset har bred oppslutning i det norske folk. Høyre ønsker å bevare kongehuset og monarkiet som styreform i Norge. Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter bør lytte til det norske folk og bevare kongehuset.»

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andy
Andy
9 years ago

«Ikke ofte Liberalerens redaksjon forsvarer arbeiderpartipolitikere, men det hender – når de fortjener det. » Vel, da blir spørsmålet: Fortjener de det? Og mere interessant: I så fall – hvorfor? Begge deler er egentlig umulig å svare på uten å steppe rett ut i en slags følelsesbasert prinsippargumentasjon. Mao. helt ørkesløst og fullstendig uproduktivt. Vi (til og med de aller fleste) kan sikkert være enige i at en republikk sånn prinsippielt sett hadde vært å foretrekke. But what’s the f……. point??? Så lenge hverken kongen eller en eventuell president har noen særlig reell makt, og heller ikke i realiteten koster… Read more »

Konrad
9 years ago

Den reelle makten ligger i Storting og Regjering, det er klart (selv om kongen i noen tilfeller har satt foten ned). Men Norges sermonielle monarki forutsetter at kongen (og kongehusets medlemmer) er politisk passive. Haakon Magnus er den største konkrete (ikke-prinsippielle) trusselen mot monarkiet fordi han er uforsiktig og ikke holder kjeft. Haakon Magnus m/MM er republikanernes håp.

Det prinsippelle poenget er opplagt, og man kan naturligvis innvende at det ikke er noen særlig forskjell på en sermoniell president (en «elderly statesman») og en klok og forsiktig konge.

Fra arkivet