Ukategorisert

Brasil fikk mest

Har penger til å arrangere fotball-VM, men mottar skattefinansiert bistand fra Norge.

Norad har lagt fram tallene som viser at norske skattebetalere matte finansiere økt bistand i 2012 sammenlignet med 2011.

Den norske bistanden var i fjor på 27,6 milliarder kroner. Alle disse pengene ble finansiert ved hjelp av skatter og avgifter. Det betyr at borgerne må bidra helt uavhengig om de er for eller mot de ulike prosjektene som Norge støtter økonomisk.

Brasil fikk mest, men ikke bare på grunn av Amazonasfondet. Utrolig at et land som skal bruke milliarder av kroner på å arrangere fotball-vm får skattefinansiert bistand fra Norge!

Liberaleren er motstander av skattefinansiert bistand. Vi ønsker frihandel og forsvarer dermed ekte solidaritet på tvers av landegrensene.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

Bistand er så mangt, men ren kontantbistand har antakelig lite for seg, spesielt til ikke spesielt fattige land som Brasil. Bistanden bør antakeligvis vris bort fra kontanter til institusjonsbygging (rettsvesen, skattevesen, offentlig adm ellers) og utdanning, samt frihandel.

Andy
Andy
8 years ago

Norske politikeres innkjøp av ros og goodwill kostet altså i fjor hver eneste innbygger i Norge i overkant av 5.000 kr. Eller i overkant av 10.000 per (sysselsatt) skattebetaler.

Og enda er det altså ingen som seriøst forlanger å få vite hvilken faktisk effekt dette milde gavedrysset har hatt.

Men yess da, Jens! Dette er «velferd», må vite!…

Kom plutselig til å tenke på: Om vi søker vinter-OL i Oslo, så må vi vel kunne forlange å få like mye støtte fra Brazil som de fikk fra oss samtidig som de arrangerte fotball-VM? Det skulle da bare mangle…
🙁

Fra arkivet