Ukategorisert

Statlige hindringer

Godt spørsmål fra Tom Staahle (FrP) i spørretimen på onsdag.

Spørsmålet som er sendt inn:
«Ved Gardermoen ligger i dag et av Norges største næringsparkområder. Tusenvis av nye arbeidsplasser forventes å komme her. Så langt har det ikke manglet på innsigelser eller hindringer fra offentlige myndigheter, som Statens vegvesen. Dette har gjort det vanskelig å legge til rette for nye etableringer. Hva mener statsråden rent prinsipielt om de hindringer offentlige myndighetsorgan legger i veien for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og utvikling i en region der lokale myndigheter sier ja?»

Om det finnes et godt svar, får vi muligens vite på onsdag.

Tags:

Mest lest

Arrangementer