Ukategorisert

Programmet for Oslo Freedom Forum 2013

Som nevnt arrangeres Oslo Freedom Forum 2013 i tidsrommet 13. – 15.mai. Her kan du lese hele programmet, en presentasjon av temaer og foredragsholdere.

Blant talerne finnes kjente navn som den blinde kinesiske dissidenten Chen Guangcheng og Nobelprisvinneren i litteratur fra Peru, Mario Vargas Llosa, men også en rekke andre det er grunn til å stifte nærmere bekjentskap med.

Foredragsholderne på årets konferanse kommer blant annet fra China, Banghladesh, Tibet, Cuba, Serbia, Palestina, USA, Armenia, Malaysia, Zimbabwe, Iran, Danmark, Angola, Singapore, Kamerun, Hvite-Russland, Syria og Peru.

Mangfoldige temaer
Første tema handler om den assymetriske aktivist – og de metoder enkeltmennesker og grupper bruker for å utfordre mektige autoritære strukturer. Andre tema handler om jenter og kvinner under islamsk lov. Dette temaet er utgangspunktet for en paneldebatt. Tredje tema handler om medias makt. Fjerde tema handler om instrumenter for forandring – og her kommer folk innen media, jus, teknologi – og aktivister – til å snakke om hvilke virkemidler som kan brukes for å fremme menneskerettigheter og åpne samfunn. Femte tema handler om fryktens klima – om hva slags samfunn som skapes når autokrati og korrupsjon truer og ødelegger det sivile samfunn. Sjette tema handler om ødeleggelsen av kapitalismen – om hvordan menneskerettigheter og demokrati ofres for stabilitet og økonomisk vekst. Det syvende og siste temaet handler om kulturens protest – hvordan kultur og kunstneriske uttrykk og virksomhet kan brukes til å styrke det sivile samfunnet og protestere mot tyranni.

Slik ser programmet ut:

Tirsdag 14.mai:

Session 1: The Asymmetric Activist (09:30 – 11:00)
A look at the creative methods that individuals and disenfranchised groups use to challenge powerful authoritarian structures

Chen Guangcheng – China’s Inevitable Revolution
Bill Browder – Avenging Magnitsky’s Murder
Arjina Begum – Abolishing Child Marriage
Lobsang Sangay – Democracy in Exile
Normando Hernández – Reporting from an Island Prison

Session 2: Women under Islamic Law (11:30 – 13:00)
A panel discussion on the bleak state of the rights of women and girls under religious law in the Muslim world.

Moderator: Philippa Thomas

Stephanie Sinclair
TBD (Pakistan)
TBD (Egypt)
Ambiga Sreenevasan

Lunch 13:15 – 14:15

Session 3: The Power of Media (14:30 – 16:00)
A spotlight on the importance of free and independent journalism as a vital check on arbitrary power.

Sasa Vucinic – Investing in Free Press
Asmaa al-Ghoul – Exposing Hamas’s Rule
Jamie Kirchick – Devil’s Advocates
Stephanie Sinclair – Too Young to Wed

Session 4: The Instruments of Change (16:30 – 18:00)
Visionaries from technology, journalism, law, activism, policy, and business highlight new tools that can promote human rights and open societies.

Alec Ross – The Global Power Shift
Lara Setrakian – Its Time to Change the World
Justin Kosslyn – Mapping Human Trafficking
Ambiga Sreenevasan – Unrigging an Election
Srdja Popovic – Revolution 101

Onsdag 15.mai:

Session 5: A Climate of Fear (09:30 – 11:00)
A look at the kind of society created when autocracy and corruption threatens and intimidates civilian life

Peter Godwin – Mugabe’s Reign of Terror
Maryam Nayeb Yazdi – Iran’s Weapon of Choice
Mads Brügger – Rule of Law for Sale
Hannah Song – North Korea’s Rising Civil Society

Session 6: The Corruption of Capitalism (11:30 – 13:00)
A panel discussion on the dark side of governance models that sacrifice civil and political rights in the name of stability and economic growth

Moderator: Jamie Coomarasamy

Luke Harding – Putin’s Mafia State
Rafael Marques de Morais – The Africa-China Union
Donald Boudreaux – The Case for Economic Freedom
Chee Soon Juan – The Myth of the Benevolent Dictator

Session 7: The Art of Dissent (14:30 – 16:00)
An exploration of how artistic expression in various forms can be used as a tool to empower civil society and oppose tyranny

Lapiro de Mbanga – Singing Truth to Power
Natalia Kaliada – Theatre of Resistance
Ali Ferzat – The Strength of Satire
Mario Vargas Llosa – The Power of Prose

Award Ceremony (16:00 – 16:30)
2013 Václav Havel Prize for Creative Dissent

Vaclav Havelprisen for kreativ motstand deles ut. Vinnerne annonseres 01.mai.

Du kan lese mer om årets konferanse her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer