Ukategorisert

Milliardutgifter

Dersom politikerne skulle innføre skattefinansiert tannhelse, vil det bety milliarder av kroner som borgerne må finansiere ved hjelp av skatter og avgifter.

Tre av fire lokalpolitikere mener tannhelse må dekkes på lik linje med andre helsetjenester, ifølge Rogalands Avis.

Ja lokalpolitikere, kom med kuttforslag på hvordan finansiere tannhelse over politiske vedtatte budsjett. Dere ønsker vel ikke nye skatter eller økninger av eksisterende skatter og avgifter?

Norske politikere bør kutte skattefinansierte utgifter. Vedta nye ordninger er rimelig ufornuftig!

Mest lest

Arrangementer