Ukategorisert

Flertall for kjønnsnøytral verneplikt

Dersom de rødgrønne partiene vinner valget til høsten og får flertall på Stortinget, vil kjønnsnøytral verneplikt bli innført i løpet av neste valgperiode.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet har i dag vedtatt at Norge skal ha mannlige og kvinnelige slaver. Dersom strukturen på verneplikten ikke blir endret, kan det i løpet av neste valgperiode bli militær førstegangstjeneste også for kvinner.

Slik ordningen fungerer i dag, er det mulig å komme unna militær førstegangstjeneste uten negative konsekvenser for de aller fleste. Hvordan det blir framtiden er det ingen som vet helt sikkert. SV har for eksempel en helt annen modell enn Arbeiderpartiet.

Denne våren har landsmøtene til SV, Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet sagt ja til kjønnsnøytral verneplikt.

Tvang avler tvang!

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Larz
Larz
9 years ago

En trist dag for oss vernepliktsmotstandere. Det kongelige norske sosialdemokrati er i sannhet en erkekonservativ bevegelse! Man våger ikke en gang å se til våre europeiske naboland, som med få unntak har avskaffet verneplikten, men presterer i stedet å utvide ordningen. Og dette skjer i det 21. århundre!

Baltzersen
9 years ago

Det kongelige norske sosialdemokrati er i sannhet en erkekonservativ bevegelse!

Erkekonservativ? Erkekonservativt å sende kvinner til fronten? Javel?

Larz
Larz
9 years ago

Det (erke-) konservative ligger i at man ikke tør å utfordre prinsippet om verneplikt, til tross for sterke internasjonale trender. Etter den kalde krigens slutt har de fleste vestlige land gradvis avskaffet denne ordningen, slik at det i dag kun er Danmark, Estland, Hellas, Norge og Tyrkia blant NATO-landene som praktiserer allmen verneplikt. Disse representerer kun drøyt ti prosent av NATOs befolkning! Og snaut tre prosent om vi holder Tyrkia utenfor. Også Sverige har for ikke så lenge siden henvist verneplikten til historiens skraphaug. I Norge derimot utvider vi ordningen. I 2013. Og forøvrig uten at militære behov har vært… Read more »

Fra arkivet