Ukategorisert

Fokus på byråkratikutt i helsevesenet

Venstre er bekymret over et økende dokumentasjons- og kontrollregime i helsesektoren.

Mye tid og krefter går med til administrasjon og byråkrati. Derfor har Venstre lagt inn et om å sette ned en kommisjon som skal evaluere helseforvaltningen med sikte på å fjerne unødvendig rapportering og byråkrati. Forslaget ble fremmet i forbindelse med at Stortinget behandler Stortingsmeldingen God kvalitet – trygge tjenester.

–Spør man hvordan henholdsvis pasienten, legen, sykepleieren eller pårørende opplever helse-Norge, så tror jeg mange vil svare at det er for byråkratisk. Dersom helsepersonell brukte noe mindre tid på byråkrati, vil de kunne bruke mer tid på pasienter – noe som igjen ville økt kvaliteten på behandlingen. Jeg mener derfor vi må tenke oss nøye gjennom hver gang det foreslås nye rapporteringsrutiner og dokumentasjonskrav. Hver for seg har disse kravene sannsynligvis gode intensjoner, men totalt blir det for mye byråkrati, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden til Venstre.no.

Fokus på forbedret bruk av skattefinansierte penger, er positivt. Uten mer effektiv drift av velferdsstaten, vil utgifter vokse oss over hodet. Det er rett og slett grenser for hva borgerne kan klare å betale for gjennom skatter og avgifter.

Mest lest

Arrangementer