Notiser

12 prosent av befolkningen er innvandrere

Ved siste årsskiftet var det 593 300 innvandrere og 117 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer