Ukategorisert

Legg ned folkebiblioteket!

Regjeringen gjør det motsatte. I praksis betyr det blant annet at næringsaktører og arbeidstakere finansierer tilbud som konkurrerer med tilbud som næringslivet gir.

Det er nokså uforståelig at folkebiblioteket er ei hellig ku for politikerne. De største politiske partiene forsvarer denne skattefinansierte ordningen, selv om folkebiblioteket har blitt et unødvendig middel for informasjon og sosiale sammenkomster.

Private videokiosker forsvinner fordi forbrukerne etterspør noe annet enn VHS-filmer, men politikerne og regjeringen tviholder på folkebiblioteket som en skattefinansiert ordning – til tross for at den teknologiske utviklingen er på laget til oss som setter klare grenser for politikk. Ingen vil dø av for lite kultur eller for lite informasjon om folkebibliotekinstitusjonen forsvinner.

Det er tragisk at kun et lite mindretall av oss ønsker å gjøre noe med folkebiblioteket, en ordning om har urimelige konkurransefordeler. Liberaleren mener omtrent alltid at det er uheldig at staten er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen.

Før helgen kom kulturministeren med forslag om å endre Lov om folkebibliotek. Ifølge Hadia Tajik, på Regjeringen.no, følger lovforslaget opp stortingsmeldingen «Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid.»

Det er ikke overraskende at rødgrønne politikere forsvarer og vil utvikle folkebiblioteket, men det er skuffende at liberalister er omtrent alene om å sette klare grenser for politikk. Skattefinansierte bibliotek burde vært noe som var der da Abba ble spilt på platespilleren, ikke når Justin Bieber herjer på sosiale medier.

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thomas Brevik
Thomas Brevik
8 years ago

Jeg vil gjerne stille deg noen spørsmål:
1. Hva er forskjellig idag i forhold til da «ABBA ble spilt på platespilleren» når det gjelder bibliotek?

2. Hvem er det bibliotekene ukonkurrerer?

3. Om et stort tverrpolitisk flertall (og et stort flertall av folket) går inn for noe. Er det ikke lurt å vurdere om det kan være noe i det? For å sitere mitt store forbilde Linus van Pelt: «Has it ever occured to you that you might be wrong?»

Thomas Brevik
Thomas Brevik
8 years ago

Interessante svar på mine spørsmål. Jeg vil bare følge opp et par av tingene du påpeker. 1. Du skriver at det «kryr» av nye møteplasser for barn, ungdom og eldre i regi av stat/kommune. Jeg vil gjerne at du er mer konkret. Spesielt i forhold til barn/ungdom. Jeg er barne- og ungdomsbibliotekar og ser svært lite til noen andre ikke-kommersielle arenaer hvor barn- og ungdom kan oppholde seg uten spesielle krav. Kulturskolene hadde i 2010 ca. 110.000 elever. Folkebibliotekene hadde i 2011 21 millioner besøk. Et forsiktig anslag på at halvparten av disse besøkene er barn og ungdom tilsier at… Read more »

Kj
Kj
8 years ago

1. Folkebibliotekene utgjør noe rundt 0,5 % av netto driftsutgifter i kommunene. 2. Av de tingene det offentlige gjør, er det å fasilitere informasjon, kunnskap, redusere transaksjonskostnader, et «public good» så godt som noe annet, ihvertfall i større grad enn 90% av det stat/kommune bruker penger på. Hvis folkebibliotekenes medieutvalg og slitne, gamle PCer, alt rasjonert via ventelister, klarer å utkonkurrere private tilbydere som «leier» ut kopirettsobjekter, så er det antakelig store samfunnsøkonomiske gevinster ved at de gjør det. Nå er det imidlertid slik at de som har blitt «utkonkurrert», stort sett er det pga teknologiske endringer, ikke folkebiblioteker. Internettkafeer… Read more »

Konrad
8 years ago

Det blir unektelig noe komisk at folkebibliotekene legges ned eller trues med nedleggelse, mens litteraturhus og kulturhus popper opp overalt. Skal tro hva som er dyrest i drift?

Kj
Kj
8 years ago

Konrad: godt poeng, men kulturhusene har som regel utleie som inntekt, folkebibliotekene lite eller ingen inntekter, og jeg tror egentlig kulturhusene har lavere netto kostnader hvis man ser på det fra kommunen sin side.

Konrad
8 years ago

Det ville vært interessant å se tallene. Mitt inntrykk er likevel at kulturhus er relativt prangende, kostbare bygg, mens folkebibliotek er nøkterne lokaler med minimal bemanning. Så jeg ville være overrasket om kulturhusene går i pluss når alt er medregnet.

Kj
Kj
8 years ago

Selvfølgelig er de prangende og kostbare, det er jo symbolbygg tross alt, men det er kapitalkostnader som avskrives over lang tid, størstedelen er driftskostnader. Det er sikkert forskjell mellom kommuner, men i min kommune er ihvertfall fb en større post enn et relativt nytt kulturhus, men det blir vanskelig å sammenligne når de utfyller forskjellige funksjoner. Uansett er det relativt små poster, som man selvfølgelig må være kritisk til.
Offentlige parkbenker og drikkefontener konkurrerer også med private forøvrig, forferdelig.

Mark D. Chapman
Mark D. Chapman
8 years ago

1. En liberal politikk som BMS er talsperson for her vil øke forskjellene i samfunnet. Det er fritt fram for de rikere til å bruke alle disse «frihetene» til å karre til seg mer av samfunnskaka. De fattigste skal i tillegg ikke få en tilgang til kultur gjennom FB. Slik jeg har forstått det har FB hatt en stor betydning for leseevnene og leselysten her til lands og derfor for det høye kunnskapsnivået vi har, også noe på tvers av klasseskiller. I dag har de en viktig integrerende funksjon,da innvandrerbarn er viktige bruker i områder med en stor innvandrerbefolkning. 2… Read more »

Mark D. Chapman
Mark D. Chapman
8 years ago

Sivil ulydighet er et viktig demokratisk middel for folk til å påvirke politikk. Det beste ved det er at det ikke får gjennomslag om ikke det er sterk støtte for det som det aksjoneres for! Ettersom det er et godt flertall for folkebibliotekene er det vel ikke noe dokumentasjon som viser at det er de rike som er for og de fattige som betaler? Nå er jo mange bibliotek reddet ved sivil ulydighet mot politikernes avgjørelser og prioriteringer. Det tyder vel på at virkeligheten er en annen en den du ser: Mange (ofte kalt folk flest) ser det gode i… Read more »

Fra arkivet