Ukategorisert

Staten skal ikke bestemme god handelsskikk

Handel bør foregå gjennom frivillige avtaler mellom ulike aktører.

Dagligvarelovutvalget har i dag levert sin innstilling til landbruks- og matminister, Trygve Slagsvold Vedum. Et enstemmig utvalg har lagt fram et forslag til ny lov.

Det er mye å gripe fatt i det som er publisert på Regjeringen.no. Det verste er muligens at utvalget ønsker å opprette et Handelstilsyn.

Et eventuelt Handelstilsyn vil bety en større stat, flere skattefinansierte instanser som legger seg opp i frivillige avtaler mellom aktører som ønsker å gjøre avtaler med hverandre. Større stat betyr redusert frihet!

Hvorfor ikke la handel være det handel bør være, altså frivillige avtaler mellom aktører som ønsker å gjøre avtaler med hverandre?

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer