Ukategorisert

Flere og flere brukere

Til tross for reguleringer er E-sigaretten populær blant en del mennesker i Norge. Hvorfor det er forbudt å selge sigaretten, er det få som har gode forklaringer på.

Ettersom mange bruker E-sigaretten, ønsker vi å vise teksten Helsedirektoratet har publisert på sitt nettsted:

«Helsedirektoratet får stadig flere spørsmål knyttet til elektroniske sigaretter (el-sigaretter). Direktoratet har utarbeidet en oversikt over hvilke regler som er aktuelle i forhold til slike produkter.

I Norge er det forbudt å produsere, importere og omsette nye tobakks- og nikotinprodukter, jf. forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 2. Forskriften ble innført i 1989 fordi helsemyndighetene mente det fantes nok tobakks- og nikotinprodukter på det norske markedet. Helsedirektoratet har tilsyn med forskriften og anser el-sigaretter som nye produkter som omfattes av forskriften.

Elektroniske sigaretter reguleres av ulike regelverk. Disse regelverkene forvaltes henholdsvis av Helsedirektoratet, Statens Legemiddelverk, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.»

Jada, du bor i et land der formynderne bestemmer!

Tags:

Mest lest

Arrangementer