Ukategorisert

Staten og miljøet

Politikerne ønsker å ta de som forurenser, enten gjennom avgifter eller andre former for reguleringer og forbud. På onsdag stiller Gunnar Gundersen (H) et godt spørsmål i spørretimen.

Spørsmålet fra Høyre-representanten:
«Nærings- og handelsdepartementet er eier av Folldal Gruver som har forurenset Folla elv i årevis. Rensing er blitt utsatt gang på gang til tross for at situasjonen er så alvorlig at fisk ikke lever i elva. I fjor lovte miljøvernministeren at pilotanlegg skulle komme i 2013 og endelig rensing skulle på plass fra 2014. Nå er alt utsatt, og kommunen truer med å iverksette tiltak og sende regningen til gruveeier. Hvordan ser statsråden på utfordringen, og hva vil han foreta seg for å unngå at kommunen kan komme til å iverksette tiltak?»

Tags:

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami