Ukategorisert

Barth Eide gjestet Oslo Freedom Forum

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) uttrykte glede over å kunne gjeste Oslo Freedom Forum, da han idag holdt en hilsningstale til deltagerne. Der omtalte han Norges mange initativer for menneskerettigheter. Er dèt viktigst?

Liberaleren var tidlig ute med å presentere nyheten om at Norges utenriksminister for første gang i OFFs historie ville delta på konferansen som en av talerne. For det er en nyhet.

Under pressekonferansen mandag fikk Oslo Freedom Forums grunnlegger Thor Halvorssen spørsmål fra Aftenposten om forholdet til det norske utenriksdepartementet er bedret, eftersom utenriksministeren for første gang skulle gjeste konferansen.

Men Halvorssen ville ikke høre snakk om noe dårlig forhold til UD, og understreket at UD helt siden starten av OFF i 2009 har deltatt med støtte til arrangementet. Spesielt økonomisk. Han påpekte også at UD har fått invitasjon hvert år, og når de ikke har kunnet delta så har det hatt sammenhenge med møtekollisjoner etc. Halvorssen, som den høflige mannen han er, nevnte ikke at ifjor var reaksjonene på UDs uteblivelse så sterke at statssekretær Gry Larsen ble sendt inn som brannslukker, med en improvisert tale.

Thor Halvorssen sa intet negativt om Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister de fire første årene Oslo Freedom Forum ble arrangert. Men Halvorssen var direkte raus med superlativene om Støres efterfølger Espen Barth Eide. Halvorssen var fornøyd med at Barth Eide har tatt opp menneskerettighetsspørsmål i sine samtaler med myndighetene både i Russland, China og andre regimer som bryter menneskerettighetene.

Utenriksminister Espen Barth Eide på OFFs talerstol

Barth Eide introduserte temaet «Medias makt»
Da deltagerne igjen samlet seg i Christiania teater efter lunch, var det «Remarks by Espen Barth Eide» som stod som egen post på programmet. Men han ble presentert med at han skulle introdusere temaet «The power of media». Mesteparten av utenriksministerens tale bestod i å presentere norske menneskerettighetsinitiativer tatt bare de siste ukene. Dessverre er ikke talen hans lagt ut på UDs hjemmeside ennå.

Du kan lese en artikkel om Barth Eides innlegg her. Mesteparten av initativene utenriksministeren nevnte er tatt i offisielle organer og fora.

Blant OFF-grunnlegger Thor Halvorssens viktigste poenger på pressekonferansen mandag var at arbeidet for menneskerettighetetr er for viktig til å overlates til regjeringer alene. Halvorssen var meget kritisk til FNs menneskerettighetsråd. Noe han slett ikke er alene om. Dèt er som kjent fylt opp av regimer med høyst tvilsomme rulleblad hva menneskerettigheter angår.

Spør du meg burde UD tatt seg tid til mer enn en gjesteopptreden med skryteliste på Oslo Freedom Forum. Om utenriksministeren hadde hatt offiselle møter – under full pressedekning – med personer som den blinde kinesiske dissidenten Chen Guangcheng, Tibets eksilstatsminister Lobsang Sangay, eller Berta Soler fra den cubanske organisasjonen «Damer i hvitt» hadde det gitt et viktig signal både til verdens autoritære regimer og diktaturer – og til både dissidenter, samvittighetsfanger og andre som sloss for elementære menneskerettigheter; Norge lister seg ikke rundt på gummisåler!

Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) skryter av alle initiativer Norge tar rundt om på kloden. Så hvorfor ikke møte de som idag talte under overskriften «Women under threat» på OFF? Soraya Bahgat snakket om kvinners stilling efter revolusjonen i Egypt. Afua Hirsch fokuserte på hva islamistenes forsøk på å ta over i Mali har å si for kvinnene i landet. Jenan Moussa viste filmklipp om hvordan kvinner i borgerkrigens Syria lurer på om overleve bomberegn og granatnedslag, og samtidig bekymrer seg for om det finnes nok mat til å overleve. Lee Ann de Reuss fokuserte på hvordan kvinner i Den demokratiske republikken Kongo systematisk utsettes for voldtekt.

Det er en fjær i hatten for Oslo Freedom Forum at Norges utenriksminister efter fem år endelig taler til deltagerne på konferansen. Det er en form for offentlig anerkjennelse som kan bety mye i norsk offentlighet, der OFF har levet med – og også i år opplever – konstant mistenkeliggjøring.

Utfordringen til utenriksdepartementet er å ta enda noen skritt til, inn i sfæren Oslo Freedom Forum har skapt; der flyktninger, dissidenter, menneskerettighetsaktivister, NGO’er, teknologiinnovatører og media utveksler erfaringer og ideer, og skaper enda sterkere bånd mellom de som trenger oppmerksomhet og en talerstol for å være trygge – og de som har makt til å gi slik oppmerksomhet. I tillegg til å delta i offisielle fora og organer burde UDs folk møte de som deltar på OFF. Ja, UD burde ha en fast delegasjon på gjestelisten til OFF hvert år. For som Barth Eide selv så treffende sa det (efter hukommelsen): Pressemeldinger og resolusjoner forandrer ikke verden.

Barnebruder – et tema for norsk UD?

Følg Oslo Freedom Forum live her.

Hashtag / emneknagg på Twitter: #OsloFF

Mest lest

Arrangementer