Ukategorisert

Økte inntekter fra petroleumsnæringen

Det ble økte inntekter fra petroleumsnæringen i årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Inntektene fra blant annet olje gir politikerne enorme mengder penger, som igjen bidrar til at staten blir større. Disse inntektene vil en gang forsvinne og akkurat nå er det lite som tyder på at politikerne er klare for akkurat det.

Det ble i årets fire første måneder betalt inn 317,1 milliarder kroner i skatt – en økning på 6,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

317,1 milliarder kroner i skatt så langt i år og likevel er det kun noen milliarder kroner som skiller for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre i økonomisk politikk. Partiene har mye å gå på, både i praksis og ideologisk.

Mest lest

Arrangementer