Ukategorisert

FrP er for slaveri! FrP vil utvide slaveriet!

Debatt om verneplikt og førstegangstjeneste på landsmøtet til Fremskrittspartiet, og liberalistene tapte kampen.

Det betyr at Fremskrittspartiet fortsatt er for både førstegangstjeneste og verneplikt. Partiet ønsker kvinnelig verneplikt. Det betyr at FrP også på dette området er som andre politiske partier som etter tur har vedtatt kvinnelig slaveri i Norge.

I løpet av få år vil kvinner bli innkalt til førstegangstjeneste. I neste valgperiode vil det være tverrpolitisk enighet om dette på Stortinget. Det er nesten for utrolig at politikerne fortsatt mener at fremtidens forsvar er basert på tvang. Fremtidens forsvar er frihet, altså frihet til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud!

De store spørsmålene den kommende tiden blir hvordan politikerne ønsker å organisere førstegangstjenesten og verneplikten. Skal det være ordentlig tvang med straff for de som nekter? Hvordan blir rollen til Sivilforsvaret? Vil det bli etablert en alternativ tjeneste for de med overbevisningsgrunner? Hvor mye skattefinansierte penger skal politikerne bruke på tiltakene.? Jo flere som må gjennomføre tvangstjeneste, desto mer skattefinansierte penger blir brukt på formålet.

Vi har politikere i Norge som elsker slaveri! Det gjør dessverre også FrP!

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tristan Dupré
Tristan Dupré
8 years ago

Vel, i og med at de fleste (også liberalister) er enig i at forsvaret skal finansieres av staten, vil det uansett være vanskelig å få et forsvar blottet for tvang. Du sier at FrP ønsker mer tvang, dette er helt feil. Forsvaret kaller inn et bestemt antall personer. Kjønnsnøytral verneplikt gjør ikke at det kalles inn flere personer, bare at grunnlaget for hvem som innkalles blir større. Si forsvaret trenger 100 personer et år. Man tvinger ikke flere individer selv om 50 av disse er kvinner. Om noe så blir det mindre tvang. I stedet for å tvinge 15 %… Read more »

Pleym
Pleym
8 years ago

Man utvider tvangsgrunnlaget, så å si.

www.blurtit.com
8 years ago

owicie odstawi? W zau?ku.

– Programowanie Bez w?tpienia, naprawd?… typo 3 (http://www.blurtit.com)
– Pokiwa? g?ow?, krzywi?c si? przez wzgl?d nag?ego bólu, kto ten?e dzia?anie

spowodowa?. – Przez granic?… Oraz ja my?la?em,
?e ale wr?cz na filmach.

– Owe byle jak s?dzi?e?. – Wagner si? za?mia?.
Obraca? w d?oni silny jiabój, jako do

porcja lotniczego, ?ci?le mówi?c tak? amunicj? stosowano do chorwackiego

karabinu przeciwsprz?towego.

– Owe c.

Fra arkivet