Ukategorisert

Det handler om handlingsregelen, ikke den norske modellen

Efter å ha hørt Siv Jensen i Politisk Kvartèr idag tidlig er det åpenbart at når Siv Jensen refererte til «Den norske modellen» så mente hun handlingsregelen.

FrP er kanskje det mest systemkritiske partiet av dagens stortingspartier. De vil gjennomføre en rekke, grunnleggende endringer i det norske samfunnet. Og det er god grunn for FrP til å være mot «Den norske modellen» – noe jeg skal komme tilbake til.

På Politisk Kvartèr på NRK P2 idag tidlig kritiserte FrP-lederen «systemet» når den «nye» straffeloven fra 2005 ennå ikke er innført i Norge. Dèt skyldes eet foreldet IKT-system i Politiet. Når eldreomsorgen ikke fungerer, er det fordi modellen for organisering ikke fungerer. Det samme gjelder sykehusene. De rødgrønne partiene tviholder på organisasjonsmodeller som hindrer løsninger som er til det beste for folk flest. Og det er det vanskelig å være uenig i.

Når FrP-lederen fortsetter samme argumentasjonsrekke på områder som veibygging og annen infrastruktur, er det åpenbart at det er selve Handlingsregelen som forhindrer løsninger til beste for folk flest. Ihvertfall slik FrP ser det. Altså en kombinasjon av systemendringer og pengebruk. Med andre ord: Intet nytt fra FrP i denne omgang. Kun en uheldig omgang med begreper. Og som Jensen selv har innrømmet: selve begrepet «Den norske modellen» kom sent inn i forberedelsene med landsmøtetalen. Ikke vet jeg om hun hadde taleskrivere eller rådgivere med seg her, men de bør kanskje ta en oppvask på kammerset.

Gode grunner til å være mot «Den norske modellen»
Jeg skal gjøre noe såpass uvanlig som å sitere fra Klassekampens definisjon av «Den norske modellen» – fordi jeg mistenker at definisjonen er dekkende for hva landets øvrige politikere legger i begrepet.

Idag skriver Kjell-Erik N. Kallset følgende i Klassekampen (kursiveringene er mine):

«Den norske, eller nordiske modellen, inneber for det første at samfunnet har rause og universelle velferdsordningar. For det andre er det eit system med små økonomiske forskjell mellom folk, på grunn av temmeleg høge og utjamnande skattar. Og for det tredje er den norske modellen prega av eit trepartssamarbeid mellom fagrørsla, arbeidsgivarane og staten.»

Altså: Stor velferdsstat, høye skatter, små økonomiske forskjeller og trepartssamarbeid i arbeidslivet.

Her er det mye som FrP har god grunn til å være motstander av. Ser man på programmet til partiet, både det gamle og det nye, vil partiets vedtatte politikk rokke ved mange av de punktene som er nevnt over.

FrP vil fortsatt ha et skattefinansiert velferdssamfunn. Sannsynligvis med færre og mindre rause velferdsordninger. Skattene skal imidlertid ned. Og forhåpentligvis blir det færre av dem. Et liberalistisk parti (som FrP hevder å være) vil ikke ha problemer med store økonomiske forskjeller mellom folk. Og et liberalistisk parti vil mene at staten skal la være å regulere arbeidslivet. Ihvertfall regulere det minst mulig. Og at staten skal «smøre» lønnsoppgjørene med skattepenger til diverse «gode» tiltak vil partiet sannsynligvis være helt imot.

Siv Jensen er nok på trygg ideologisk og programmessig grunn når hun kritiserer «Den norske modellen». Men da må hun konkretisere kritikken på en helt annen måte enn hun gjorde i landsmøtetalen og i Politisk Kvartèr idag tidlig.

Mennesker fremfor systemer
Når FrP kritiserer systemer som bidrar til å forhindre løsninger har hun noe til felles med f.eks Venstre-leder Trine Skei Grande. Hennes kritikk har gått på at Stoltenberg forsvarer systemene mens Venstre forsvarer menneskene. Dette har partiet konkretisert i f.eks avgjørelser i asylsaker som gjelder mindreårige. Venstre hevder at det er systemene det er noe galt med, når løsningene blir som de utvisningsvedtakene som har vært i mange slike saker. FrP-leder Siv Jensen kan låne mange av V-lederens formuleringer, men bruke dem på eldreomsorg, sykehuskøer, IKT-systemet til politiet etc.

Hvis Siv Jensen vil kritisere en stor velferdsstat, høye skatter, små økonomiske forskjeller og trepartssamarbeid i arbeidslivet – ja, da skal hun få Liberalerens fulle støtte.

Les også: Torbjørn Røe Isaksen om «Mysteriet med den norske modellen» på Minerva.

Les også Kristin Clemet om «Den norske modellen» på Civita.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer