Notiser

Skattefinansiert sløsing

Dersom målsetning ved å bruke skattefinansierte penger på skole, er at elevene skal fullføre – har vi en enorm politisk vedtatt sløsing av skattefinansierte penger.

Statistisk sentralbyrå har publisert tall som viser at altfor få gjennomfører videregående opplæring.

Mest lest

Arrangementer