Ukategorisert

FrP må fokusere på frihet og ulikheter!

Norges Råfisklag har i dag arrangert jubileumskonferanse. På markeringen fokuserte stortingsrepresentant Øyvind Korsberg på FrP som et sosialdemokratisk parti.

Korsbergs svar ble lokket frem av statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som tradisjon tro advarte mot en såkalt blå-blå-regjering. Da Korsberg fikk ordet dro han frem likhetene mellom regjeringens politikk, blant annet i statsbudsjettsammenheng, og det Fremskrittspartiet har gjort på Stortinget. Å høre Korsberg på talerstolen var som å høre på en hvilken som helst annen sosialdemokrat, bortsett fra alle ordene om at regjeringsmedlemmer og arbeiderpartipolitikere snakker tull om FrPs politikk.

FrP må, spesielt dersom partiet skal ha troverdighet i budskapet om å endre Norge og systemene, snakke om behovet for betydelig lavere skatter og avgifter. Partiet må fronte en mindre stat, blant annet med salg av statlige selskap og statlige aksjer. Privatisering, altså reell privatisering bør for FrP-politikere være et hedersord. Når FrP-politikere snakker politikk, bør de gi liberalister tenning, gjøre liberalister litt kåte. Det klarte ikke Øyvind Korsberg i dag; hans budskap var at FrP er nokså likt Arbeiderpartiet, men bruker penger på en litt smartere måte.

Norges Råfisklag arrangerte konferansen i forbindelse med at organisasjonen feirer 75 år. En lang rekke med gjester fra politikk og samfunnsliv deltok på konferansen.

Mest lest

Arrangementer