Ukategorisert

Svar til Klassekampen: Feil virkelighet – av Thor Halvorssen

Klassekampen angrep både Oslo Freedom Forum og dets norske støttespillere i en kommentarartikkel av Mari Skurdal 24.mai; Frykten for fakta. Thor Halvorssens svar stod på trykk kort tid efter. Vi publiserer hans svar på Liberaleren.

Av Thor Halvorssen

I et innlegg på Klassekampens debattsider fredag 24. mai skriver avisens nyhetssjef, Mari Skurdal, at Human Rights Foundation (HRF), som – med Amnesty Norge, Helsingforskomiteen, Plan Norge, LIM og Civita som partnere – arrangerer den årlige menneskerettskonferansen Oslo Freedom Forum, opererer med hemmelige donorer. Dette er ikke riktig. Skurdal baserer utelukkende sine feilaktige påstander på en unøyaktig og uetterrettelig reportasje skrevet av Klassekampens journalist Eirik Grasaas-Stavenes.

I et intervju Grasaas-Stavenes gjorde med meg under årets forum redegjorde jeg både for HRFs donorer og hvorfor vi har valgt å være åpne om dette. Grasaas-Stavenes gjorde opptak av intervjuet, det gjorde også jeg. Likevel valgte Grasaas-Stavenes å ignorere mine svar og i stedet basere sin reportasje på opplysninger fra det amerikanske nettstedet The Electronic Intifada, som i sin tur drev en kampanje mot årets forum basert på feilaktige opplysninger publisert i Klassekampen i 2010, i en reportasje skrevet av daværende Klassekampenjournalist Sarah Sørheim, og basert på opplysninger fra Manifest Analyse og Magnus Marsdal.

Med andre ord:Klassekampens nyhetssjef baserer sin fordreide virkelighetsforståelse på opplysninger en annen Klassekampenjournalist har hentet fra en amerikansk blogg som gjenfortalte en fortelling en tredje Klassekampenjournalist fortalte i 2010.

Klassekampen har sikkert flere dyktige journalister. Mitt råd til redaktør Bjørgulv Braanen er å vurdere å ansette en person til å hjelpe disse med å sjekke fakta. Spesielt lett tilgjengelige fakta fra åpne kilder. Inntil videre kan jeg opplyse Klassekampen om at OFFs sponsorer er offentligjort på forumets nettsider. Om Klassekampen hadde hatt ressursene ville i tillegg en faktasjekk av HRF raskt kunnet avklart at en liste over HRFs donorer er tilgjengelig (sist oppdatert i april 2012) på HRFs nettsider. Dette er ikke et krav etter amerikanske regler, men noe HRF valgte å gjøre i 2011 – i stor grad takket være press fra våre norske samarbeidspartnere. HRF har ingen hemmelige donorer, men for å ivareta særskilte behov for identitetsbeskyttelse av enkelte donorer utsatt for press og forfølgelse fra myndighetene i Russland og Kina er disse utelatt fra den offentliggjorte listen.

Ironien er at journalist Grasaas-Stavenes baserer sin enkildejournalistikk på opplysninger fra Electronic Intifada, som selv nekter å offentliggjøre hvem som har finansiert deres aktiviteter med mer enn sju millioner norske kroner desiste fem årene.

I fem år har Klassekampen angrepet OFF, ikke en gang i løpet av de fem årene har en reporter fra avisen vært innom forumet i mer enn én time – vanligvis for å be meg svare på nye (og gamle) anklager før et nytt angrep skal publiseres neste dag. Det går mest ut over Klassekampens lesere, som har gått glipp av interessante og viktige stemmer i kampen for menneskerettigheter fra hele verden.


Thor Halvorssen er leder av Human Rights Foundation i New York i USA, og iniativtaker til den internasjonale mennekerettskonferansen Oslo Freedom Forum som arrangeres i Oslo i mai hvert år.

Noen vil sikkert lure på hvorfor vi publiserer et innlegg som har stått på trykk i en annen avis. Avisen, Klassekampen, legger ikke ut sine leserkommentarer på nett. Og temaet, et forsvar for Oslo Freedom Forum, og et tilsvar til kritikken mot OFF som Klassekampen har målbåret (i flere år), anser vi som relevant – i og med at vi hvert år bruker betydelige ressurser på å dekke og rapportere fra dette arrangementet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer