Ukategorisert

Søndagsåpne butikker

Det er politikk og et ganske omstridt spørsmål de siste årene, men faktumet er at butikker i en del kommuner får lov å holde åpent på søndager.

Kommuner som er definert som turiststed for lov å ha sesongåpent. I dag er første dag denne sommeren med søndagsåpne butikker i Honningsvåg, Nordkapp kommune.

Det var Samarbeidsregjeringen til Kjell Magne Bondevik, altså KrF, Høyre og Venstre, som sørget for at åpningstidsloven ble opphevet. 1. april 2003 ble restriksjoner fjernet for næringslivet, men søndagen ble fortsatt holdt såkalt hellig i vedtaket som ble fattet av Stortinget. I ettertid har det politiske flertallet skapt konstruksjonen «Brustad-bua», en regulering som sørger for at butikker som er større enn 100 kvm må holde stengt på søndager. Unntaket er plasser som er definert som turiststed.

I Honningsvåg har Rimi og Rema 1000 meldt at de holder åpent på søndager i sommer og kjedene bruker trolig turiststedplassene som eksempel i argumentasjonen for økt frihet for butikkeierne. Honningsvåg er et eksempel på søndagsåpne butikker uten at samfunnet rakner!

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Torbjørn Thue
8 years ago

Det å holde stengt på søndager og helligdager er en religiøs markering. Det å tvinge folk til å delta i en slik markering er i strid med religionsfriheten. Folk som ikke er kristne må få slippe å delta i slike religiøse markeringer. Så lenge jeg ikke får lov til å gå på jobben å gjøre mine vanlige gjøremål så vil det rent faktisk innebære en markering av religiøse dager og høytider. La butikker/forbrukere og arbeidsgivere/arbeidstakere selv bli enig om hvordan dette skal løses uten noe statlig direktiv.

Rumpeldunk
Rumpeldunk
8 years ago

TT: Det er ikke en religiøs markering. Det har bakgrunn i en religiøs markering, som er gått over i lov og også blitt en vesentlig del av kulturen. I likhet med andre helligdager, som f.eks. juledagene, som er en veldig sterk del av kulturen, selv om den religiøse bakgrunnen for jula er blitt redusert. Man kan godt si det er problematisk i forhold til individuell frihet, men det er liten grunn til å si det er et problem ihht religiøs frihet. Som vist i bl.a. Sverige, er det, selv om de fleste dagligvarebutikker, o.a. butikker i områder der det lønner… Read more »

Torbjørn Thue
8 years ago

Rumpeldunk: Det er en del av kristen religionsutøvelse å holde hviledagen hellig og markere religiøse høytider som Kristus fødsel og død. Det forhold at staten har laget lover som tvinger folk til å delta og at staten opprettholder denne tvangen over tid betyr ikke at dette endrer karakter fra religionsutøvelse til å bli et kulturelt forhold løsrevet fra religionen. Det kan ikke være sånn at bare krenkelsen av religionsfriheten har foregått lenge nok og hat stort nok omfang så er det greit. Det å gjøre noe annet disse dagene blir en markering av disse dagene. I totalitære samfunn blir folk… Read more »

Rumpeldunk
Rumpeldunk
8 years ago

Blir du virkelig tvunget til religionsutøvelse på søndager?

Torbjørn Thue
8 years ago

Rumpeldunk: Det å holde hviledagen hellig er en kristen religionsutøvelse. Dette er noe alle kristne er pålagt som en del av sin religion. Med de lover vi har i Norge er det ikke mulig å arbeide, drive næringsvirksomhet eller delta i mange andre normale aktiviteter. Det er en tvungen markering av kristne helligdager.

Andy
Andy
8 years ago

Det ar en eller annen berømt politiker som for et par tiår siden uttalte at «I was in Norway once, but it was closed.»

Og dermed var Norge og nordmenns eventuelle meninger om den aktuelle saken avskrevet.
😉

Rumpeldunk
Rumpeldunk
8 years ago

TT: Nei, du blir ikke tvunget til å markere noe som helst, hylle noen som helst etc. etc.. Hvis du har ansatte eller har et utsalgssted, har du imidlertid begrensninger i din frihet, dette kan man godt argumentere er feil.
Interessant nok religionsfrihetsargumentet vært oppe til behandling i høyesterett i USA, og avvist:
http://law.justia.com/constitution/us/amendment-01/07-sunday-closing-laws.html

Fra arkivet