Notiser

Økt byråkrati for politiet

Dersom skjemaveldet gir et ineffektivt politi, bør politikerne gripe inn så raskt som mulig. Politiet bør med dagens modell i størst mulig grad bruke ressursene på å bekjempe alvorlig kriminalitet.

NRK.no er det et oppslag der politi-topper er frustrerte over detaljstyring av etaten.

Detaljstyring, helt uavhengig hvor det skjer, er sjeldent god medisin.

Mest lest

Arrangementer