Ukategorisert

Ønsker mer konkurranse i samferdselssektoren

Dersom det blir nytt flertall på Stortinget etter valget i september, kan viktige endringer bli gjort i samferdselssektoren.

Dette viser arbeidet til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité som avga sitt arbeid i forbindelse med Nasjonal transportplan i går, tirsdag 11. juni.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om i underkant av 30 forslag i planen. Det er mer enn dobbelt så mye sammenlignet med sist transportplanen ble behandlet, altså for fire år siden.

Opposisjonen har ikke blitt enige om en liberalistisk politikk, men det blir åpnet for mer konkurranse, organisering og effektivisering innenfor veg-, jernbane-, fly og sjøtransportsektoren.

Partiene er blant annet enige om å innføre konkurranse innenfor persontransport med tog, og gradvis avvikling av NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker også å iverksette tiltak som styrker konkurransen i markedet for godstransport med jernbane.

Mest lest

Arrangementer