Notiser

Sykefravær, 1. kvartal 2013

Tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tallene bør skyte fart i debatten om sykefraværet og ordningene knyttet til fraværet.

Mest lest

Arrangementer