Ukategorisert

Dagbladet og privatisering

Det Høyre vil privatisere av kjente og store skattefinansierte ordninger, kan vi skrive på et sigarettpapir med stor tusj.

Dagbladets duo Marie Simonsen og Martine Aurdal har anmeldt den første store statsministerduellen i årets valgkamp. I artikkelen blir Høyre beskyldt for å ønske privatisering av både helse og skole. Dagbladet har en merkelig definisjon av privatisering.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Ingen av de store partiene i Norge ønsker å privatisere helsesektoren eller utdanningssektoren.

Høyres program
Høyres program for neste valgperiode, vedtatt på landsmøtet, er klinkende klart; det meste skal være skattefinansiert og det er årsaken til at Høyre ikke kan gi mange, mange milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser.

På helse står det blant annet at det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester for alle. At partiet åpner opp for private alternativ, er ikke det samme som å privatisere. Hele kapitelet om helse er gjennomsyret av det vi kjenner fra den norske modellen.

Høyre ønsker en sterk offentlig skole, men åpner opp for flere friskoler for foreldre og elever som ønsker andre tilbud. Friskole er en skole som er offentlig finansiert. Derfor er friskolen også offentlig regulert og kontrollert. Friskolen kan ta svært begrensende egenandeler, den kan ikke sile elever, og den kan ikke ta ut noen former for utbytte.

Det er trist at Høyre ikke ønsker privatisering av helse og skole, men det er sannheten for partiet som kan bli størst på Stortinget etter høstens valg. Sånn sett går Høyre godt i Arbeiderpartiets tradisjoner når det gjelder helse og skole.

Mest lest

Arrangementer