Ukategorisert

Valget er i gang

Det er mulig å avgi stemme til stortingsvalget fra i dag, mandag 1. juli under ordningen Tidligstemme.

Velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme.

Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje. Kommunene har ikke stemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.

Les hele pressemeldingen fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer