Ukategorisert

Smålotteri kan bli litt større

Nye regler for smålotteri har trådt i kraft.

Dermed kan lag og foreninger avholde lotterier med årlig omsetning inntil 200 000 kroner, mot tidligere 150 000 kroner.

I Norge er det mange aktører som arrangerer det som blir definert som smålotteri. Lotteri er en viktig inntektskilde for lag, foreninger og organisasjoner.

Lokale frivillige lag og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner har adgang til å avholde små, enkle lotterier uten å søke om tillatelse. Organisasjonene får slik mulighet til å skaffe seg lotterimidler uten noen krevende godkjenning. For å avholde slike lotterier er det tilstrekkelig at organisasjonene sender melding til Lotteritilsynet.

Frivillige avtaler, som lotteri er, bør alle kunne arrangere uten politiske inngrep.

Mest lest

Arrangementer