Ukategorisert

Ikke en gang retorikken tyder på friere handel

Signalene fra Høyres Svein Flåtten, viser at kun nyanser skiller de store partiene i viktige spørsmål.

Aftenposten fokuserer på krangelen med EU og den proteksjonistiske politikken Norge har når det gjelder landbruk. Høyre og FrP var motstandere av økt toll, men Flåtten ror som en fisker i dårlig vær i Aftenposten-oppslaget.

–Like lite som det var fornuftig å innføre denne endringen over natten, vil det være fornuftig å reversere den over natten uten å ta inn over seg hvilke virkninger det vil få, sier Flåtten, ifølge oppslaget.

Det er vanskelig å reversere vedtatt politikk, men ikke umulig. Et nytt flertall kan snu opp ned på rødgrønn linje dersom viljen er tilstede, men det må være vilje for å endre kurs. Høyre mangler kraften som skal til for en ny og bedre politikk.

Politikere på høyresiden av norsk politikk bør fronte frihandel, altså frivillige avtaler mellom parter på tvers av landegrenser. Frihandel bør være som god rus for frihetsforkjempere. Når ikke en gang retorikken taler for en friere handel, blir forventningene til kursendring satt til et nullnivå.

Mest lest

Arrangementer