Ukategorisert

Gi denne mannen makt!

Mathias Fischer har skrevet artikkelen «Konservativ ungdom», på nettstedet til Minerva.

Det viktigste i artikkelen er ikke kritikken mot Unge Høyre. For liberalister er det vel kjent at Unge Høyre mangler spenstige løsninger for Norge. Høyres ungdommer vil opprettholde den store staten med alt av ulemper det betyr for mangfold og for valgmuligheter. Blå ungdommer er ille i Unge Høyre, men blir enda verre når de kommer inn i moderpartiet.

Det deilige i artikkelen til Fischer, er listen over 50 ideer. Ideene er hentet fra Unge Venstres politiske plattform. La oss gjøre leserne oppmerksom på de enorme forskjellene det er mellom Unge Venstre og Venstre. Det er likevel deilig å se liberale politikere fremme forslag på ideer som bryter med linjen som dessverre har bred tilslutning i Norge.

Mathias Fischers kjappe liste:
1.Innfør republikk – fjern monarkiet
2.100 kommuner
3.Meld Norge inn i EU
4.Verdensføderasjon
5.Fri innvandring
6.Dobbelt statsborgerskap
7.Statsborgerskap ved fødsel, uavhengig av foreldre
8.Tillat ikke-kommersiell fildeling
9. Avskaff produksjonsstøtte til landbruket
10. Frihandel
11. Ingen kvotering i det offentlige eller ASA-styrer
12. Internasjonalt fond for medisinutvikling
13. Tredje kjønn i pass
14. Europaminister
15. Fjern rasismeparagrafen
16. Fullstendig skille mellom stat og kirke
17. Legaliser narkotika
18. Forbud mot romovervåkning
19. Ingen opphavsrett på verk fra statlige etater
20. Fjern arealtillegget ved stortingsvalg
21. Senk stemmrettsalderen til 16
22. Avskaff juryordningen
23. Heroinassistert behandling
24. Forby tvungen DNA-registrering
25. Nødvisum for mennesker på flukt
26. Jobbsøkervisum som midlertidig opphold
27. Fjerne aldersgrensen for å gå på videregående skole
28. Fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser
29. Flat moms
30. Fri konkurranse på bøker
31. Avskaff det statlige tippemonopolet
32. Ingen flere konsesjoner til olje- og gassutvinning
33. Innføre en CO2-toll
34. Lyntog både hit og dit
35. Garantert minsteinntekt
36. Tillat eggdonasjon
37. Tillat surrogati
38. Tillat aktiv dødshjelp
39. Stortingshøring av nominerte høyestrettsdommere
40. Fjern verneplikten
41. Selg en rekke statlige selskaper
42. Fri konkurranse på post
43. Avskaff Vinmonopolet
44. Senk handlingsregelen til 3%
45. Avskaff ordensvesenet
46. Røddagskonto
47. Forby pelsdyr
48. Fjern Datalagringsdirektivet
49. Avskaff kontantstøtten
50. Kutt i sykelønnen

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer