Ukategorisert

Sommerpatruljen

Også i år er LOs sommerpatrulje på vegen.

I noen regioner er sommerpatruljen ferdig med årets turné, men fortsatt er det bedrifter som får besøk av LOs representanter. Sommerpatruljen besøker bedrifter de har fått tips om, men tar også stikkprøver på bedrifter som har ungdommer ansatt i sommermånedene.

Liberaleren er ikke spesielt glad i LOs sommerpatrulje. Vi ønsker ikke at ungdommer skal være slaver, men for oss er avtalefriheten viktig. Dersom en arbeidsgiver og en arbeidstaker helt frivillig har inngått en avtale begge parter er fornøyde med, fungerer arbeidslivet slik det bør fungere etter vår mening. Fokuset til sommerpatruljen og fagbevegelsen generelt bør være på avtalebrudd, ikke arbeidsmiljøloven.

Avtalefriheten er sentral innenfor Liberalismen. Denne friheten bygger på noe så grunnleggende som at du eier ditt liv, har personlig frihet, også frihet til å søke etter individuell lykke. Friheten til å inngå avtaler tilhører individet, ingen andre.

Rapporten fra rundturen i Vestfold har LO publisert på eget nettsted. 401 bedrifter fikk besøk, og sommerpatruljen fant 36 brudd. Trenden er, ifølge LO, at det er færre brudd enn tidligere og det viser at de fleste ungdommer blir behandlet bra av arbeidsgiverne. Samspillet fungerer, en forutsetning for vekst og velstand.

26 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Trond
8 years ago

Greit å være uenig med lo, men denne kritkken finner jeg malplassert. Det er ikke snakk om å ta bort friheten til å inngå avtaler, men å hindre at folk blir brukt.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

@ Trond
Brukt? Hvis begge parter har inngått en avtale helt frivillig, blir ingen av partene «brukt».

Trond
8 years ago

Når en sytår med en pistol mot hodet ditt og har sitter med alle krotene så er jo forhandlingssituasjonen jevnbyrdig. Arbeidsgivere har en rett til å ha noen som repsenterer deres interesssser, da er det ikke udemokratisk at arbeidstagere har det samme.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Hva hvis ungdommen selv ønsker av ulike grunner å inngå en arbeidsavtale som ikke er i tråd med Arbeidsmiljøloven? Da bryter jo Arbeidsmiljøloven med i hvert fall artiklene en og tre i Menneskerettighetserklæringen og dermed med avtalefriheten.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Merkelig måte å bruke menneskerettighetserklæringen på. Det at man har kjøreregler i arbeidslivet for å unngå missbruk av arbeidskraft er ikke brudd på menneskerettighetserklæringen eller avtalefriheten. Grunnen til at slike regler eksiterer er for å hindre missbruk og utnytting. Men hvis du er imot fagforeninger så burde du vel være imot at arbeidsgiverene også organiserer seg sammen.

Gullstandard
8 years ago

Trond, formålet med sommerpatruljen er nettopp å fjerne avtalefriheten. Å hevde noe annet er uredelig. Det du sier er at du er mot avtalefrihet, fordi unge arbeidstagere er den svake part og ikke i stand til å inngå avtaler. Det er i og for seg et redelig standpunkt, men ikke tøys og si dette _samtidig_ som du sier at du er for avtalefrihet.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Tull. Los sommerpatrulje har sin oppgave å sette fokus på uverdig arbeidsvilkår. At noen syntes det er pinelig å vise hva slags arbeidsvilkår de har i sin bedrift får være opp til dem. Lo og NHO har også avtaler seg mellom når det gjelder regler i arbeidslivet. Å vise til at disse blir brutt er ikke mangle på avtalefrihet, tvert der om. Å kalle det frihet at en arbeidstager alene må stå opp mot en bedrifteier er direkte komisk. Dette er ikke 1700 tallets arbeidsliv. Å påstå det er litt som å si at slaver har avtalefrihet og at det… Read more »

Gullstandard
8 years ago

Hverken LO eller NHO er part i de fleste avtaler som sommerpatruljen angriper, så det er ikke relevant. Dette at visse organisasjoner mener at de har rett på å diktere andres avtaler, tiltross for at de ikke er ønsket av noen av partene sier mer om dem enn om oss. Det er direkte patetisk at du ikke ser forkskjell på slaveri og sommerjobb, der grunnlaget er frivillige avtaler.

Trond
8 years ago

Så hva er galt og udemokratisk med å sette fokus på elendige arbeidsforhold. Du fremstiller det nærmest som at to jevnbyrdige parter her gjør en avtale, noe som er langt ifra sannheten. Mange av de bedriftene sommerpatruljen tar for seg er en del NHO systmet. Dermed har de forpliktet seg til diverse kjøreregler gjennom avtaler. Mest naive er at du faktisk tror med deg selv på denne fantasieen. Men forventer meg ikke mer av objektivister som har eet tankegods som til de grader er utgått på dato og grenseløst naivt. Dette er som å høre mentalsyhehus leiren ved navnet Tea… Read more »

Gullstandard
8 years ago

«Weak argument; raise your voice!» Jeg gidder ikke å forholde meg til kommunikasjon på et slikt nivå.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Jeg måtte jo senke meg noen hakk etter at du nærmest hadde skrapt bunnen.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

@ Trond

Du svarte ikke på spørsmålet mitt.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Jo det gjorde jeg faktisk. At du ikke liker svaret for være opp til deg.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Utenomsnakk, faktisk.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Som sagt du liker ikke svaret. Greit nok det, men dette blir bare pattisk

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Stråmann.

Og hva er «pattisk»?

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Det pissset ditt om utenomsnakk når jeg i denne tråden har klargjort svaret ditt rimlig godt.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Ro deg ned og slutt å tygge fråde. Svar heller på spørsmålet mitt.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Har du øyne? Kan du lese? Herregud hvor mange ganger skal jeg svare på det samme. Les.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Har lest flere ganger, men finner ingenting som kan ligne på et svar.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Da bruker du ikke hjernen din riktig

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Det er det ingenting i veien med ettersom jeg forstår hva alle oppegående mennesker mener.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Du er definitivt ikke en av dem

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Javel, neivel … God-dag-mann-økseskaft …

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Sov godt …

Fra arkivet