Ukategorisert

Sommerpatruljen

Også i år er LOs sommerpatrulje på vegen.

I noen regioner er sommerpatruljen ferdig med årets turné, men fortsatt er det bedrifter som får besøk av LOs representanter. Sommerpatruljen besøker bedrifter de har fått tips om, men tar også stikkprøver på bedrifter som har ungdommer ansatt i sommermånedene.

Liberaleren er ikke spesielt glad i LOs sommerpatrulje. Vi ønsker ikke at ungdommer skal være slaver, men for oss er avtalefriheten viktig. Dersom en arbeidsgiver og en arbeidstaker helt frivillig har inngått en avtale begge parter er fornøyde med, fungerer arbeidslivet slik det bør fungere etter vår mening. Fokuset til sommerpatruljen og fagbevegelsen generelt bør være på avtalebrudd, ikke arbeidsmiljøloven.

Avtalefriheten er sentral innenfor Liberalismen. Denne friheten bygger på noe så grunnleggende som at du eier ditt liv, har personlig frihet, også frihet til å søke etter individuell lykke. Friheten til å inngå avtaler tilhører individet, ingen andre.

Rapporten fra rundturen i Vestfold har LO publisert på eget nettsted. 401 bedrifter fikk besøk, og sommerpatruljen fant 36 brudd. Trenden er, ifølge LO, at det er færre brudd enn tidligere og det viser at de fleste ungdommer blir behandlet bra av arbeidsgiverne. Samspillet fungerer, en forutsetning for vekst og velstand.

Mest lest

Arrangementer