Ukategorisert

Forbud mot C More i Norge?

For at det skal skje, må mye gå galt for C More.

Medietilsynet har avdekket at kanalene C More Hits og Adult Channel har sendt erotisk innhold via satellitt i strid med kringkastingsloven. Kanalene sender ikke fra Norge og derfor kan ikke tilsynet komme med en formell sanksjon, men Norge kan nedlegge forbud mot å videresende kanalene og det er den trusselen Medietilsynet bruker i brev til kanalene.

Brevene til C More Hits og Adult Channel er publisert på nettstedet til Medietilsynet.

Byråkratene i Medietilsynet gjør kun jobben de er satt til å gjøre, men politikerne har gjort en dårlig jobb når det gjelder ytringsfrihet. Porno er, uansett om vi liker det eller ikke, en naturlig del av ytringsfriheten.

Comments are closed.

22. juli 2011