Ukategorisert

Private eiere dominerer

Privat eierskap er mulig! Vanlige borgere dominerer boligmarkedet!

I statistikk som Statistisk sentralbyrå har presentert, kommer det klart og tydelig fram at mer enn syv av ti boliger blir eid av privatpersoner.

Drøyt 3 prosent av boligene i Norge er i offentlig eie, de aller fleste er eid av kommuner, ifølge tallene.

Viktig å se det positive i hyggelige nyheter!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
SonicJohan
SonicJohan
8 years ago

Tallet er høyere, statistikken sier også hvis man tar med private foretak og borettslag, er vi oppe i 90%. Jeg tipper at «selveiergraden» er 80%, hvis man regner borettslag som selveier. Det er i og for seg bra at andelen i privat eie er høy, men selveiergraden er skyhøy i internasjonal sammenheng, dette har sammenheng med massiv subsidiering av bolighold. Det er helt umulig å si om eierstrukture vi har er sunn, siden den ikke er resultat av et fritt marked. Ikke er det noen spesiell økonomisk fordel å ha immobil arbeidskraft heller. Men sålenge vi har såpass stor offentlig… Read more »

Fra arkivet