Ukategorisert

Formueskatten er ikke avgjørende

Politikere som tror formueskatten er avgjørende for skattefinansiert velferd, bør se på alle pengene politikerne tar inn via skatter og avgifter.

Formueskatten er en dråpe i havet av statens inntekter, for å være litt flåsete. Denne skatten gir godt under tjue milliarder kroner for politikerne. Tjue milliarder kroner er ikke alfa omega for sosialdemokratiske politikere. Det kan det ikke være!

Ordførerne Ole Jacob Flæten og Anders Østensen tror et regjeringsskifte vil få negative konsekvenser for kommune-Norge. Formuesskatten er viktig, sier de, ifølge RB.no.

Alle politikerne som misliker skatter og avgifter bør kunne kutte noen titallsmilliarder kroner uten problem. Formueskatten utgjør veldig lite av statens inntekter.

Det positive med slike utspill er at skatt kan bli et tema i valgkampen. Skatt er et spørsmål om frihet!

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

Joda, formueskatten utgjør lite av totalen. Men du har gått av minst ett vesentlig poeng dersom du tror inntekt er det eneste aspektet ved skattesystemet. Formueskatten er i praksis den eneste skatten de rikeste ikke klarer å vri seg unna, og er derfor viktig for balansen og rettferdigheten i skattesystemet. At Høyre er så opptatt av formueskatt skyldes naturligvis at deres kjernevelgere og bidragsytere til partikassen er de eneste som betaler særlig formueskatt. JT Sanner prøver å bløffe oss til å tro noe annet. Professor Schjelderup ved NHH sier at bare er tull å påstå at formueskatten rammer småbedrifter og… Read more »

Raag Raaum
8 years ago

Hvis Sanner mente det han sier, ville løsningen vært å øke minstefradraget og opprettholde formuesskatten, gjerne skjerpe den.

Konrad
8 years ago

Nettopp. Men Høyre foreslår å øke bunnfradraget (den skattefrie formuen) til 20 mill eller noe sånnt, da slipper de nesten alle unntatt Olav THon & CO unna. Selv en forsiktig økning til ca 2-3 mill vil bety at eiendom (bolig) blir helt skattefri, isolert sett kan det være gunstig for redusere skattemotivert boligkjøp & gjeld.

Konrad
8 years ago

Sveaas har gitt 2,5 mill kr til Høyre. Dersom formueskatten kuttes kan Sveaas spare 10 ganger så mange millioner. 1000 % avkastning med andre ord. Eller er det bestikkelse?

Andy
Andy
8 years ago

Konrad: Du har forstått forstemmende lite av skattesystemet hvis du i fullt alvor tror at: 1) Formueskatten er vanskelig for rike enkeltpersoner å «vri seg unna». 2) At et gyldig eller saklig argument *for* en skatteform er at «ingen kan vri seg unna». 3) At såkalt «rike» betaler lite skatt bare fordi beløpet ikke fremkommer på deres personlige selvangivelse. Dine forsøk på å mistenkeliggjøre Sanners motiver skal jeg la ligge. Han får få lov til å svare for seg selv. Men han og partiet H er neppe mere kjøpt og betalt enn deres politiske motstandere. Den diskusjonen blir imidlertid en… Read more »

Konrad
8 years ago

1) De rikeste betaler lite inntektsskatt, så formueskatt er en rikingskatt. Ja, det er mulig å vri seg unna (noe jeg selv gjør helt lovlig), da må man kjøpte lavt takserte eiendeler (der ligningstakst er vesentlig lavere enn markedsverdi) og match dette med gjeld – en bolig taksert til 30 % av markedspris og belånt 50% gir på papiret negativ formue på 20 %. Ikke børs-noterte aksjer takseres også lavt, typisk 10-20 % markedsverdi. 2) Jo det er det. Skattesystemet skal primært skaffe inntekt til staten, og det skal helst skje på en måte som folk opplever som noenlunde rettferdig,… Read more »

Fra arkivet