Ukategorisert

Ønsker mindre reklame for spill

Forhåpentligvis liberaliserer britiske politikere sitt regelverk. Reklame for spill bør være like naturlig som reklame for produkter norske politikere godtar.

Liberaliseringstanken er kun ønsketenkning. Ingen ting tyder på at britiske myndigheter vil gjøre noe med dagens regelverk, et regelverk den norske regjeringen ønsker innstramninger på.

Statssekretær Mina Gerhardsen (Ap) har tatt kontakt med britiske myndigheter angående reklameinnhold rettet mot Norge. I et brev til britiske myndigheter mener statssekretæren at de bør ta ansvar og forhindre at spillreklame rettes spesielt mot barn og ungdom i Norge, ifølge Dagbladet.

Reklame for Norsk Tipping, altså et statlig selskap, er greit for statssekretær Gerhardsen, men reklame på TV3, én av kanalene som sender fra England, er kritikkverdig. Det er dobbeltmoral det!

Én av fordelene med et regjeringsskifte etter høstens valg, kan være en ny spillpolitikk. Ny og bedre spillpolitikk betyr også økt ytringsfrihet.

For øvrig er det vanskelig å bli kvitt reklame for utenlandske spill på norske TV-skjermer. Fotball-lag i England profilerer blant annet utenlandske spillselskap og så lenge engelsk fotball er populært i Norge, vil seerne få innputt av et mangfold den norske regjeringen vil bekjempe.

Nei til formyndere!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer