Ukategorisert

Velvalgte ord på en vanskelig dag

Det er vanskelig å finne de riktige ordene i dag, 22. juli 2013. Nøyaktig to år etter at Norge ble rammet av terror, siterer vi Erlend Sand.

«22 juli vil forbli dagen da vi mistet dere kamerater.

Vi kan ikke leve livene dere burde ha fått levd. Men vi kan gi liv til det samfunnet dere ville skape.

Hvil i fred, vi som lever må kjempe.»

Erlend Sand er én av dem som fant ordene i dag.

Mest lest

Arrangementer