Ukategorisert

Bør bli færre statsråder

En ny regjering bør kutte antall departement, og det bør bli færre personer rundt kongens bord.

Å kutte antall departement er å redusere antall byråkrater. Det er effektivisering i praksis. I tillegg medfører det trolig mer helhetlig tenking i regjeringen, altså færre «stater i staten».

Det motsatte kan skje. De siste årene har det kommet ønske om innvandringsminister, eldreminister og sportsminister fra henholdsvis KrF og FrP-politikere.

Under den rødgrønne regjeringen har det vært eksplosjon av antall byråkrater av ulik art i den statlige administrasjonen. En eventuell ny regjering bør ikke slå rekorden!

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andy
Andy
8 years ago

Vi kan jo begynne med å fjerne de tre som gjør lite eller ingenting og som i den grad de gjør noe som helst bare gjør ugang. Nemlig: – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. – Kulturdepartementet – Miljøverndepartementet I tillegg ville jeg fjernet “ministeren uten portefølje”, dvs. Schjøtt-Pedersen, også kjent som departementsbiten av statsministerens kontor. I neste omgang slår vi sammen fire dep’er som naturlig hører sammen: – Fiskeri- og kystdepartementet – Landbruks- og matdepartementet – Nærings- og handelsdepartementet – Olje- og energidepartementet Et eget fornyingsdepartement er kanskje ikke dumt, men vi greier oss godt uten administrasjonsbiten(hvis de skal ha de… Read more »

Gullstandard
8 years ago

Men inntil departentene er formelt redusert til det tre oppgavene staten rettmessig kan ha, bør vi oppmuntre til statsråder som gjør intet.
Bendik Rugaas var den perfekte minister; han gjorde ingenting og skadet mindre enn noen annen i nyere tid.

Fra arkivet

 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
  Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.