Ukategorisert

Bør bli færre statsråder

En ny regjering bør kutte antall departement, og det bør bli færre personer rundt kongens bord.

Å kutte antall departement er å redusere antall byråkrater. Det er effektivisering i praksis. I tillegg medfører det trolig mer helhetlig tenking i regjeringen, altså færre «stater i staten».

Det motsatte kan skje. De siste årene har det kommet ønske om innvandringsminister, eldreminister og sportsminister fra henholdsvis KrF og FrP-politikere.

Under den rødgrønne regjeringen har det vært eksplosjon av antall byråkrater av ulik art i den statlige administrasjonen. En eventuell ny regjering bør ikke slå rekorden!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andy
Andy
8 years ago

Vi kan jo begynne med å fjerne de tre som gjør lite eller ingenting og som i den grad de gjør noe som helst bare gjør ugang. Nemlig: – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. – Kulturdepartementet – Miljøverndepartementet I tillegg ville jeg fjernet «ministeren uten portefølje», dvs. Schjøtt-Pedersen, også kjent som departementsbiten av statsministerens kontor. I neste omgang slår vi sammen fire dep’er som naturlig hører sammen: – Fiskeri- og kystdepartementet – Landbruks- og matdepartementet – Nærings- og handelsdepartementet – Olje- og energidepartementet Et eget fornyingsdepartement er kanskje ikke dumt, men vi greier oss godt uten administrasjonsbiten(hvis de skal ha de… Read more »

Gullstandard
8 years ago

Men inntil departentene er formelt redusert til det tre oppgavene staten rettmessig kan ha, bør vi oppmuntre til statsråder som gjør intet.
Bendik Rugaas var den perfekte minister; han gjorde ingenting og skadet mindre enn noen annen i nyere tid.

Fra arkivet