Notiser

Forbud mot nettsider

Det er sjeldent uker uten forslag om nye forbud i Norge. Denne gangen er det politiet og Justisdepartementet som vil gjøre såkalte eskortesider straffbare under hallikparagrafen, ifølge Aftenposten.no.

Et eventuelt forbud vil ikke fungere, selv om det vil være et nytt angrep på ytringsfriheten.

Liberaleren vet at forbud og reguleringer stort sett er mislykket. Politiske inngrep i frihet gir forutsette og uforutsette bivirkninger.

Mest lest

Arrangementer