Ukategorisert

La markedet råde

Mange reguleringer i fiskerinæringen er merkelige, men minstepriser på kongekrabber er helt uforståelig.

La markedet råde, altså la det være frivillige avtaler mellom selger og kjøper. Det betyr i praksis at fisker og fiskekjøper bør kunne avtale handelen uten innblanding fra andre.

Nå melder Norway Seafoods at selskapet stanser kjøp av kongekrabber etter prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og FHL. Dette rammer anlegg i Nesseby, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Kjøllefjord, Mehamn og Skarsvåg. Det er visstnok første gang Norway Seafoods ikke kan kjøpe krabber fordi prisnivået blir for høyt. Reguleringene rammer arbeidsplasser og lokalsamfunn langs kysten.

Se pressemeldingen Norges Råfisklag sendte ut etter forhandlingene.

Etter valget bør det nye Stortinget gjøre radikale endringer på råfiskloven. Politikerne bør styrke avtalefriheten!

Tags:

Mest lest

Arrangementer