Ukategorisert

Skremselspropaganda

Mens liberalister, blant annet Liberaleren, skjeller ut for Høyre for å være et sosialdemokratisk parti, er det politiske motstandere som tar en helt annen tone.

Geir Adelsten Iversen, førstekandidat for Senterpartiet i Finnmark, har sendt ut et leserinnlegg, et innlegg som er sendt ut for å skremme velgerne. Førstekandidaten til Senterpartiet i Norges nordligste fylke kan ikke ha satt seg spesielt godt inn i for eksempel Høyres politikk.

Han skriver:
«Sentralistpartiene Høyre og Frp har en oppskrift på hvordan øke sentraliseringen. Ingen av partiene har en egen omtale av distriktspolitikken i sine programmer. Dvs. at disse partier vil heller ikke vil ha noen politikk på området. Høyre og FrP vil la markedet bestemme utviklingen. Når dette sees i sammenheng med at partiene vil slå sammen kommuner med tvang og at fylkeskommunene skal forsvinne, er det lett å forstå hvilken utvikling vi går i møte. Avfolkningen i Finnmark vil fortsette med uforminsket styrke
1. Endringer i kommuneøkonomien, der høyrepartiene vil la kommunene beholde større deler av selskapsskatten, noe som vil føre til mindre inntektsfordeling. 10 prosent av kommunene vil tjene på en slik endring, mens 90 prosent vil tape. Dette vil ramme Finnmark.
2. I landbrukspolitikken vil Høyre/FrP legge om den distriktspolitiske profilen. Store bruk i gunstige områder vil vokse videre, mens mindre bruk der det er vanskeligere å drive vil få enda større problemer. Dette vil i særdeleshet ramme Finnmark.
3. Den direkte distriktsstøtten, der Høyre og Frp vil kutte rundt to tredjedeler av disse midlene. Mange kommuner i Finnmark vil gå konkurs.»

For ordens skyld; med dagens system, blant annet med ROBEK, kan ikke norske kommuner gå konkurs, men pytt, pytt. Det er valgkamp og da kan politikerne lire av seg hva som helst.

I økonomisk politikk er det nyanser som skiller Arbeiderpartiet og Høyre. De som er uenige bør sjekke politikernes arbeid med statsbudsjettet for inneværende periode.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
8 years ago

Hvis Høire bare hadde vært skydlig i det de beskyldes for, i det minste…

Andy
Andy
8 years ago

@Gullet: 😀

Det er når man leser slike innlegg at tanken melder seg: Kanskje man skulle plukke bestefars gamle Krag-Jørgensen ned fra loftet, ikle seg kamuflasjeuniform og bevege seg opp til Finnmark for å gå på jakt…
For å si det med Øystein Sunde: «… og skyte på rev og tiur. Eller en ælj. Eller en bærplukker eller noe sånt noe. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter’n!»

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
8 years ago

Som vanlig fra venstresiden: ikke et ord om hva de selv vil gjøre, bare vrangforestillinger om virkninger av motstandernes politikk. Ikke rart velgerne begynner å bli lei dette her.

Andreas
Andreas
8 years ago

Så basically sier han at Finnmark ikke er liv laga, verken økonomisk eller befolkningsmessig, men vi andre skal vær så god holde liv i fylket for de (formodentlig få og fattige ut fra beskrivelsen) som ønsker å bo der?

Ja, det er jo ikke noe urimelig i det…

Bård Henriksen
Bård Henriksen
8 years ago

Det artige er jo at Alta, Hammerfest, Vadsø og Sør-Varanger (de 4 mest folkerike kommunene i Finnmark) alle har hatt en positiv næringsutvikling de seineste 15 årene cirka. Kanskje sammen med Nordkapp kommune og Karasjok. Festivaler, turisme, lettere industrisatsning og så videre. Dette skjedde i kommuner som forsto at man ikke kan sitte med nevene folda i fanget og vente på trygda. Mens i kommuner som aldri utvikla seg men ble hengandes fast i resultatet av fiskerikrisa på 60-og 70-tallet, har folketallet gått ned ,og sånne samfunn holdes kun kunstig oppe av subsidier. Inntil videre.. De oppegående har kommet seg… Read more »

Fra arkivet