Ukategorisert

Fantastisk start for e-valg

Stor oppslutning om e-valg i forsøkskommuner.

Fra mandag 12. august kunne norske velgere avgi ordinære forhåndsstemmer. I år er det tolv kommuner som deltar i et forsøk med internettstemming. I løpet av det første døgnet ble det avgitt rundt 4 500 stemmer i forsøkskommunene, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet.

Det er 250 000 velgere i de tolv forsøkskommunene.

Mange liberalister er skeptiske til internettvalg, men Liberaleren har alltid vært positiv til tross for opplagte ulemper.

Den rødgrønne regjeringen har virkelig gjort sitt for å endre valgopplegget i Norge gjennom lavere stemmerettsalder og e-valg. Begge delene har vært en suksess, uten at ordningene foreløpig er innført som faste ordninger som utvider det norske demokratiet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer