Ukategorisert

Det skal forskes på Liberaleren..

Vi har fått en hyggelig epost fra Nasjonalbiblioteket, og vi bes om å informere våre lesere.

I den epostmeldingen vi har motatt, står det at «Ifølge pliktavleveringsloven § 4 første ledd jf. forskrift til pliktavleveringsloven § 30 annet ledd, er også allment tilgjengelige digitale dokumenter i Norge avleveringspliktige».

Så derfor: «Med bakgrunn i dette er nettsiden https://www.liberaleren.no valgt ut for innhøsting. For å gjøre avleveringsprosessen effektiv og kostnadsfri for dere, vil vi laste ned nettsiden uten at dere trenger å foreta dere noe. Nettsidene vil bli lastet ned til Nasjonalbibliotekets server ved hjelp av en innhøstingsrobot.»

Det er jo positivt at vi ikke trenger å gjøre noe selv. Innhøstingsrobot høres forresten interessant ut. Vi går ut fra at teknologien også er ibruk i agrarnæringen.

Nasjonalbiblioteket har vært snille nok til å gi oss forslag til tekst som bør stå på Liberalerens side: «Det gjøres oppmerksom på at denne nettsiden blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket«.

Liberaleren skryter av å ha Norges største samling av illiberale forslag og uttalelser fra personer, partier, og organisasjoner. Kanskje disse burde fått den advarselen før de kom med sine utspill: Liberaleren vil skrive om dere, og Nasjonalbiblioteket lagre deres illiberalitet – slik at dere kan bli forsket på i fremtiden.

Vel, vel. Vi gjengir nå hele epostmeldingen fra Nasjonalbiblioteket:

Pliktavlevering av dokumenter på Internett

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å innhente allment tilgjengelige dokumenter i henhold til lov av 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument (pliktavleveringsloven). I følge loven skal alle typer publikasjoner avleveres til og tas vare på av Nasjonalbiblioteket dersom de er tenkt spredt til allmennheten. Formålet med loven er å bevare kildemateriale om norsk kultur og samfunnsliv til bruk for forskning og dokumentasjon.

Ifølge pliktavleveringsloven § 4 første ledd jf. forskrift til pliktavleveringsloven § 30 annet ledd, er også allment tilgjengelige digitale dokumenter i Norge avleveringspliktige. Dette inkluderer åpne sider på Internett. Nasjonalbiblioteket høster inn utvalgte norske nettsider for bevaring og vil nå samle inn utvalgte nettsteder som publiserer stoff i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget.

Med bakgrunn i dette er nettsiden https://www.liberaleren.no valgt ut for innhøsting. For å gjøre avleveringsprosessen effektiv og kostnadsfri for dere, vil vi laste ned nettsiden uten at dere trenger å foreta dere noe.

Nettsidene vil bli lastet ned til Nasjonalbibliotekets server ved hjelp av en innhøstingsrobot. Nedlastingen vil normalt ikke medføre noen ekstra belastning for nettjeneren deres. Hvis det er robots.txt knyttet til deler av materialet vil også disse delene høstes inn. Ta kontakt hvis dere ikke ønsker at vi skal gjøre det.

Innholdet på nettsiden vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjon i Nasjonalbibliotekets lokaler. Tilgjengeliggjøring ut over dette krever at det inngås avtale. Det kan være aktuelt på et senere tidspunkt å avtale videre utnyttelsesmulighet, dette kommer vi i så fall tilbake til.

Vi oppfordrer til at Nasjonalbibliotekets nedlasting av nettsiden blir gjort kjent for dem som produserer og legger ut materiale på nettsiden, for eksempel ved at følgende tekst publiseres på siden: «Det gjøres oppmerksom på at denne nettsiden blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket».»

Pliktavleveringsloven der, altså.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer