Ukategorisert

Gode argument mot KrF

Ettersom vi vet hvordan KrF-politikk er i både regjering og Stortinget, er 15-punkt-listen til KrF og Venstre gode argument til at Kristelig Folkeparti bør ut av Stortinget etter valget 9. september.

Liberaleren har sympati for Venstre. Partiet har liberalister som stiller til valg, og har liberale standpunkt i en rekke saker. KrF derimot kan norsk politikk klare seg uten. Det er politikere i de fleste parti som ivaretar formynderholdningen og skattefinansierte utgifter KrF fronter.

KrF og Venstre var i regjering sammen med Høyre i perioden 2001 – 2005. Norge klarer seg godt uten en ny periode med «samarbeidsregjeringen» som ikke var en stort bedre regjering enn dagens rødgrønne regjering. Heldigvis hadde regjeringen til Kjell Magne Bondevik mindre penger å rutte med enn dagens regjering.

KrF og Venstre har publisert 15 punk for å skape avstand til FrP. Flere av punktene er gode grunner til at KrF bør få så liten oppslutning som overhode mulig. Vi har nok KrFere i norsk politikk uten KrF.

Mest lest

Arrangementer