Ukategorisert

Ønsker mammalønn på 262.000 i året

Det finnes borgere i heltidsstillinger som ikke tjener veldig mye mer enn det organisasjonen Tid for barn krever i mammalønn. Det skal lønne seg å jobbe!

Organisasjonen ønsker at mor skal få lønn for å gå hjemme. For å finansiere ordningen som skal gi mammalønn på 262.000 i året, vil organisasjonen samle støtteordninger i en pott. Det er Vårt Land som omtaler forslaget.

Liberaleren vet, uten at vi har skrevet mye om det, at dagens støtteordninger medfører at voksne mennesker får barn for å finansiere egne liv. Skulle Tid for barn få viljen, vil det bli langt flere slike skrekkeksempel.

Ingen blir tvunget til å få barn. De som velger familieforøkelse må ta gledene og sorgene barn gir. Vi har allerede for mange skattefinansierte ordninger til barnefamiliene, ordninger som gjør det vanskelig å senke skatter og avgifter i betydelig grad.

Det er lav skatt som gir frihet, ikke flere politiske vedtatte støtteordninger!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
8 years ago

Her var det kreativ omgang med tall og penger… – 262.000 kroner er ingen høg sum, seier talskvinne Lise Christensen, og legg til: Ingen høy sum? Nei, som lønn er det ingen fantastisk sum, men som nevnt er det nok av de i samfunnet som ikke tjener bedre enn dette selv om de jobber fulltid. Hvor mye det er netto er selvfølgelig avhengig av om det blir skattlagt på vanlig måte, eller det er noe annet gunstig rundt det. Vel så interessant er det at én slik lønn må finanieres av skatteinnbetalingen til to gjennomsnittsborgere (ser bort fra avgifter og… Read more »

Fra arkivet