Notiser

Norge bryter menneskerettighetene

daglig, skriver Marie Simonsen i denne kommentaren i Dagbladet. «Barn og voksne blir holdt isolert på glattcelle utover den tillatte fristen på 48 timer. Det skjer så ofte at det snarere er regelen enn unntaket.» Men: «Politikernes tenkning er preget av en total mangel på prinsipiell refleksjon. Venstre er et hederlig unntak og kommer derfor best ut i kåringen som måler partienes politikk ut i fra Advokatforeningens ståsted».

Mest lest

Arrangementer