Ukategorisert

Kom ut av skapet du også!

Gjør som fremtredende FrP-politikere i Oslo, nemlig si nei til OL i Oslo/Norge i 2022.

Siv Jensen har allerede gjort det. Nå gjør Mazyar Keshvari, tredjekandidat ved stortingsvalget, nøyaktig det samme. Han sier nei til OL og tenker på skattebetalerne som må betale milliarder av kroner for OL-festen.

–OL i vår tid blitt en vulgær oppvisning av pengebruk, som går utover innbyggernes grunnleggende tjenester. Derfor må folk stemme nei til OL, sier Keshvari til NRK.

Det er mye det er mulig å si om Oslo kommune, IOC, og ekteskapet mellom politikk og norsk idrett, men vi nøyer oss med å bruke det økonomiske argumentet mot Olympiske Leker i Norge. Blir det nei i den rådgivende folkeavstemningen, skal byrådet få store problemer med å videreføre OL-galskapen!

Si nei til skattefinansiert OL i Norge!

Litt lek med Oslo kommunes kampanje-nettsted for OL 2022.

Hele pressemeldingen fra Mazyar Keshvari:
«FrPs tredjekandidat i Oslo, Mazyar Keshvari, oppfordrer Oslos innbyggere til å stemme nei til at Oslo skal være søkerby til vinter-OL 2022.

– Personlig har jeg veldig stor respekt og sans for hva som var noen av OLs grunnverdier: idrettsglede, sunn og rettferdig konkurranse på tvers av landegrenser, vennskap og følelse av fellesskap med sine konkurrenter til tross for forskjeller og uenigheter.

– Men når jeg ser hva OL har utviklet seg til gjennom årene så mener jeg man har gått vekk fra mange av disse verdiene. OL i vår tid har på mange måter blitt en øvelse i vulgær oppvisning av pengebruk som går utover innbyggernes grunnleggende tjenester, og en oppvisningsarena for de som har mer enn nok penger og oppmerksomhet fra før som pampene i IOC. Gerhard Heibergs uttalelser om at vi bare har å finne oss i vertslandenes politikk og menneskesyn i forbindelse med Russlands homolovgiving er et godt eksempel på hvordan verdiene til IOC ikke er i samsvar med vår tid.

Keshvari, som også er nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, understreker at dette er hans personlige synspunkt og anbefaling. FrPs tillitsvalgte og folkevalgte i Oslo er fristilt i spørsmålet om OL, da befolkningen selv skal avgjøre utfallet gjennom en folkeavstemning.

– Jeg har nå jobbet grundig med OL-saken i min komite i snart ett år, og basert på den kunnskapen jeg har tilegnet meg så oppfordrer Oslos innbyggere til å stemme nei til at Oslo skal være søkerby for vinter-OL i folkeavstemningen. Vi har en befolkningsvekts som gjør at vi ikke har økonomi til et OL. Ettersom de øvrige partiene i bystyre har valgt å bruke 5-6 milliarder kroner på to kulturbygg i Bjørvika, er det rett og slett ikke penger igjen til OL, sier Keshvari.

– All gjennomgang av hva kostnadene vil være for et eventuelt OL og hva vi sitter igjen med, viser at OL vil være fort dyrt med tanke på hva innbyggerne får igjen for sine skattepenger. Dersom Oslo arrangerer et OL vil det gå utover barne- og ungdomsidretten i mange år fremover. Fordelene vil være langt mindre enn kostnadene, forklarer Keshvari.

FrP politikeren savner engasjement fra byrådet for bredde-idretten, som spesielt barn- og unge har gleden av.

– Det er underlig at byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF som ikke hadde en eneste krone i sitt budsjettforslag til idrett, plutselig har blitt opptatt av idrettens kår. FrP er idrettspartiet i hovedstaden og har prioritert idretten i alle år vi satt i byråd. Første budsjettet byrådet la frem etter at vi gikk ut av byråd førte til at Oslo idrettskrets for første gang sendte en advarsel om konsekvensene av byrådets budsjett. FrP foreslo i vårt alternative budsjett å styrke idretten med hele 128 millioner kroner, noe byrådspartiene sammen med de andre partiene ikke gikk inn for. For oss i FrP er bredde og hverdagsidretten langt viktigere enn 14 dagers fest som gir langt mindre idrettsanlegg enn om vi hadde brukt de samme pengene til idrettsformål.

Keshvari mener videre at ja-tilhengernes argumenter om alt annet som skal komme i kjølevannet av en OL viser at de har en dårlig sak.

– De som jobber for OL bruker argumenter om alt fra bedre veier og kollektivtilbud og høyere inntekter fra økt turisme som argumenter for å arrangere OL. Dersom man ønsker bedre veier, kollektivtilbud og infrastruktur så må man stemme på FrP og ikke ja til OL. Alle pengene som brukes på seremonier, dyre mottakelser, egne VIP-felt og arrangement, sikkerhet, suiter og champagne kunne vært brukt på barne- og ungdomsidretten.

– Dessuten vil jeg minne om at alle løftene om hva vinter-OL i 94 i Lillehammer skulle føre til aldri ble noe av. Norske økonomer har vært entydige i sin kritikk av dem som hevdet OL kom til å bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jeg har bestandig som politiker hatt som prinsipp at skattebetalernes skal man ha respekt for, og man må stille seg det spørsmålet om man ville brukt sine penger til det formålet man bruker andres penger. I dette tilfelle må man stille seg spørsmålet: Dersom jeg ønsket idrettsarenaer og styrke idretten, ville jeg brukt mange millioner kroner på VIP arrangement, VIP felt, suiter, dyre mottakelser, reklame, seremonier, sikkerhet osv? Eller ville jeg ha brukt pengene på det jeg egentlig ønsker som er mer til idretten? For meg er svaret klinkende klart at jeg vill brukt alle pengene på hovedformålet, derfor er jeg pliktig til å ikke bruke andres penger som de har betalt i skatt på en dårligere måte enn jeg ville brukt mine egne. Dessverre har politikere alt for ofte en tendens og dårlig uvane med å bruke andres penger på ting de ikke ville brukt sine penger på.»

Tags:

Mest lest

Arrangementer