Notiser

Ja til DLF og nei til OL

Signaturen Gullstandard, som av og til kommenterer artikler på Liberaleren, har nå stemt i Oslo.

Det ble Det Liberale Folkepartiet på stortingsvalget og nei til OL i folkeavstemningen for Inge Simon Thorbjørnsen.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

Heldigvis bortkastet å stemme på DLF.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Det er «bortkastet» å stemme på samtlige partier. Din stemme «teller» ikke. Når ble et valg avgjort av én stemme?

Voodoo-king
Voodoo-king
8 years ago

lol, Ben Bernake bestemmte at Obama skulle gjenvelges ved å trykke penger.

I år er det en god ide å holde tilbake stemmen siden ingen store høyrepartier ønsker å redusere statens størrelse av betydning.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Voodoo-king, ja, det er riktig at ingen store «høyre»-partier ønsker å redusere statens størrelse av betydning. Dette skyldes av at «høyresiden» har kunnet trykke keynesianismen – en gavepakke til populistiske politikere – til sin bryst ettersom Milton Friedman bidro til å institusjonalisere et regime som tillot et kronisk forbruk uten beskatning: «Men kanske är ändå Friedmans största synd, enligt Stockman, det faktum att han var ”hjärnan” bakom Richard Nixons verkställande order 1971, som tog bort de begränsningar som guldmyntfoten satte på penningtryckandet. Friedman hjälpte således till att institutionalisera en ”regim som tillät politiker att kroniskt spendera utan beskattning”. Ironiskt nog… Read more »

Gullstandard
8 years ago

Det er bortkastet å stemme taktiske, ja, da bidrar man til å sementere de eksisterende strukturene.
De som ønsker endringer bør stemme på de som klarest og tydeligst står for den ønskede endringen.

Fra arkivet